Verdens første maskin for kjønssortering av laksesmolt kommer fra Stjørdal

07. november 2022

Maskin og Kjell Arne-kopi

Som de første i verden tilbyr Stjørdalsselskapet GreenFox Marine nå en maskin som kan kjønnssortere laksesmolt.  –Dette gir økt vekst og redusert dødelighet og skader i fiskemerdene, sier daglig leder Erling Aspen i GreenFox Marine.

Selskapet på Stjørdal har utviklet maskinen ved hjelp av høyoppløselig ultralyd, kunstig intelligens (AI) og automasjon. Og dette er ikke den eneste smarte, grønne løsningen for havindustrien som blir utviklet på Stjørdal.

GreenFox Marine ble etablert i 2020, med utspring fra selskapet GreenFox Solutions. De utvikler høyteknologiske produkter som gir økt bærekraft til kunder over hele verden.

Bedre laksehelse

Laksesmolt

GreenFox sin unike maskin for kjønnssortering av fisk ved bruk av ultralyd og kunstig intelligens (AI). På bildet ser vi Kjell Arne Økvik under opptrening av AI.

Den enkleste måten å øke matproduksjonen i havet på er å bedre laksens levevilkår.
– Å holde hunn- og hannfisk atskilt viser seg å bidra vesentlig til fiskens helse, raskere vekst og kortere produksjonstid, sier Aspen i GreenFox Marine. Norske studier viser at man kan få opptil 10% vekst. I Chile kalkulerer de med at atskillelse gir 8% økt vekst på hunnfisk og hele 15% på hannfisk.  Raskere vekst betyr også at fisken ikke trenger å stå så lenge i sjøen. Det kan bidra til bedre utnyttelse av konsesjonsområdene og dermed økt effektivitet. I Adresseavisen kunne vi nylig lese om svært høy dødelighet i norske laksemerder. Forsøk viser at man også får betydelig redusert dødelighet i merder som er kjønnsseparert, forteller Aspen.
– Får man også redusert luseproblematikken med kortere tid i sjøen, blir det mindre behov for avlusing i merdene, noe som er en hard påkjenning for fisken.  

Verdensledende teknologi

Verdens første maskin for kjønnssortering av fisk har allerede vært i drift på stamfiskanlegg i Norge. Til nå har mange operatører med håndholdt utstyr stått for sorteringen. Kjønnssortering av laks foregår i mange land. I Chile kjønnssorteres over 50 % av all laks som settes ut i sjøen manuelt. – Vi har gjennom flere tester og stikkprøver vist at vi har en nøyaktighet på over 95% med vår maskin, sier Aspen i GreenFox. Maskinen og teknologien bidrar dermed både til å redusere ressursbruken og å øke kapasiteten for produsentene.

Laksesmolt

Daglig leder Erling Aspen i Greenfox Marine AS

Nye markeder gjennom samarbeid

Aspen forteller at GreenFox har innledet et samarbeid med selskapet Skala Maskon AS som har en verdensledende vaksinemaskin for fisk. Planen er å innlemme GreenFox sin teknologi i vaksinemaskinene. Målet er at de med den kombinerte løsningen skal kunne vaksinere og kjønnsbestemme opp mot 40 000 fisk i timen. Markedet er enormt. ­– Bare i Norge produseres det ca. 420 millioner settefisk i året, og tallet er spådd å øke betydelig fremover, forteller Aspen.

GreenFox Marine er også på vei inn i et nytt prosjekt som skal se på om teknologien deres kan brukes for å analysere fiskens helse, særlig hjerte- og gjelletilstand og blodsirkulasjon. Aspen er ikke i tvil: ­– Vi går en hektisk, men spennende vinter i møte!