Bli kjent med Mia

21. desember 2022

Mia Ibsen

Med en sylfersk entreprenør-utdanning i ryggsekken er Mia Ibsen riktig person å snakke med når du har en god idé du trenger hjelp med å videreutvikle og få ut i markedet.

– Jeg er veldig glad i startfasen, sier Mia. – Det å høre gründere legge frem en idé som jeg ser potensialet i, er et skikkelig kick!

Mia har vært opptatt av entreprenørskap så lenge hun kan huske, og var ikke et øyeblikk i tvil da hun skulle velge utdanningsretning. Nå har hun fullført bachelorgraden sin i entreprenørskap og er klar til å bruke kompetansen og erfaringene sine på å hjelpe andre opp og fram.

Sammen med kollegaene Heidi og Petter har hun ansvaret for gjennomføringen av Etablereropplæringen i Trøndelag, hvor gründerspirer med en god idé får møte andre i samme situasjon, og får hjelp til å lage en forretningsplan. Etablereropplæringen er et oppdrag Proneo gjør for Trøndelag fylkeskommune.

– Det er så gøy og inspirerende å se hvor mye de vokser på de 5 kurskveldene, sier Mia. – Særlig er det viktig for gründere som starter opp alene å møte andre. Vi får alltid gode tilbakemeldinger på kursene, og det gjør det veldig givende for oss å holde kurs.

Noe av det som driver Mia, er å motivere andre til å lykkes. Da må man også tørre å stille kritiske spørsmål.

– Du kommer ingen vei som gründer hvis du bare har medspillere, sier hun. – Derfor er jeg opptatt av å være konstruktivt kritisk til ideene jeg får presentert, og å idémyldre sammen med gründerne for å finne ut hvordan ideen kan forbedres og foredles for å få best mulig resultat. Jobben min er jo å hjelpe dem å skape sin egen arbeidsplass! Det å få jobbe med gründerne og hjelpe dem å gjøre veien litt enklere å gå, er virkelig et privilegium.