Bli kjent med Heidi

16. januar 2023

Heidi Totsås

Selv om hun trivdes i jobben sin på sykehuset, klarte Heidi aldri helt å slippe drømmen om å jobbe med gründere. 

– Én gang gründer, alltid gründer, smiler Heidi, som selv har førstehåndserfaring med produktutvikling og det å etablere og drive sin egen bedrift. – Det at jeg har stått i det selv og opplevd gründerlivet både på godt og vondt tror jeg er til hjelp for bedriftene jeg jobber med. 

Mange av inkubatorbedriftene til Proneo jobber med produkter og tjenester rettet mot helsesektoren, og der kommer yrkeserfaringen og kompetansen til Heidi virkelig til sin rett. 

– Er det ett område som trenger mye innovasjon fremover, så er det helsetjenestene, sier Heidi. – Da er det viktig at vi bygger broer mellom de som har de gode idéene; enten de jobber i det offentlige eller i privat sektor. 

Og er det noen som lang erfaring med å få i gang gode samarbeid, så er det Heidi. I jobben sin på Sykehuset Levanger jobbet hun tett opp mot kommunene i Trøndelag. Det har gitt henne god kjennskap til hvordan kommunene bygger opp tjenestene sine, og hun vet hva de kan ha behov for. At hun i tillegg er genuint opptatt av å finne forbedringspotensiale, hjelpe ledere å bli bedre og å få til gode team, gjør at hun er en ettertraktet prosjektleder både for oppstartsbedrifter og for eksisterende næringslivsaktører. 

– Jeg er glad i å jobbe i prosjekt, smiler hun. – Det gir meg frihet til å jobbe selvstendig når jeg vil det, og til å trekke inn kompetansen til kollegaer og samarbeidspartnere når jeg trenger det. Jeg trives veldig, veldig godt i Proneo!