Økt konkurransekraft gjennom klyngesamarbeid

26. januar 2023

Skyklyngen logo

En gruppe bedrifter i Trøndelag har gått sammen om å danne et felles kompetansemiljø for utvikling av skybaserte løsninger: «Skyklyngen». Målet med Skyklyngen er at bedriftene sammen skal utvikle basis-løsningene raskere, bedre og billigere. ­– Dette er med på å gjøre flere små utviklingsmiljøer til ett stort, sier Ulf Roar Aakenes daglig leder i Enoco AS i Stjørdal.

Alle tjenester bringes i dag over på digitale plattformer. Det gjelder også tjenestetilbudet fra Stjørdalsbedriften. Å bygge en digital plattform er en stor og ny oppgave for de aller fleste bedrifter. Digitalisering er den 4. industrielle revolusjonen, og har karakter av det man kaller «disruptiv». Det betyr at ny teknologi bryter med tidligere etablerte teknologier og forretningsmodeller.
–Produktene og løsningene er basert på helt nye teknologier, og da er det smart å forene innsatsen, sier Aakenes. Det samme mener Innovasjon Norge som har bevilget tre års økonomisk støtte til dette initiativet.

Den 4. industrielle revolusjonen

Ulf Roar Aakenes i Stjørdalsbedriften Enoco og Tor-Rune Skoglund i Trondheimsbedriften FourC var initiativtakere til opprettelsen av Skyklyngen. I sitt andre driftsår har initiativtakerne nå invitert inn flere bedrifter.

Ulf Aakenes i Skyklyngen

Ulf Roar Aakenes daglig leder i Enoco AS. Foto: Proneo

–Vi er inne i den 4. industrielle revolusjonen akkurat nå, digitaliseringen, sier Aakenes. Han viser til at dersom du i dag ønsker å komme i kontakt med f.eks. en bank eller et reisebyrå, så finner du dem nå kun i digital form. –Dessverre skal også alle offentlige institusjoner digitaliseres samtidig, og totalt fører dette til en skrikende mangel på personell med slik kompetanse, forteller han. Aakenes mener at når det oppstår en slik knapphet på en ressurs, må bedriftene forsøke å samarbeide med andre i samme situasjon, og dra stordriftsfordeler av dette.  –Det er dette som er den bærende ideen for opprettelsen av Skyklyngen, sier han.

Effektiv og konkurransedyktig skyklynge

Fra starten av har målet for klyngen først og fremst vært å skape felles fora for å diskutere seg frem til nye og bedre løsninger på fagrelaterte utfordringer. Strategien bak samarbeidet er at bedriftene skal koordinere og styrke den kompetansen de besitter på utviklersiden, og sammen finne de beste teknologiske løsningene fremover. Aakenes mener at klyngebedriftene på den måten blir mer konkurransedyktige, effektive og robuste – og at produktene og løsningene blir bedre.  –Hver av klyngemedlemmene er gode på enkeltfelter, men samlet kan vi gi gode råd til hverandre, sier Aakenes. Det neste målet er å se om klyngen kan utvikle felles grunnmoduler, slik at man får effektivisert og optimalisert.
 –I stedet for at vi utvikler mange ulike basisløsninger kan vi utvikle en felles, og da er det åpenbart at vi har klart å bøte på utfordringen med lite tilgang på ressurser, mener han.

Aakenes påpeker videre at de gjennom alt dette har skapt et større team. Han tror også at den samlede kraften og kompetansen i klyngen gjør at de vil være ettertraktet ved å gå ut sammen i markedet. –Vi leverer alle ulike tjenestelag, men basisløsningene våre er i prinsipp likedan.

Erfaring og nettverk

Rasmus Rønning Skyklyngen

Rasmus Rønning, Inkubatorleder i Proneo
Foto: Proneo

Inkubatorleder Rasmus Rønning i innovasjonsselskapet Proneo mener at Enoco, gjennom blant annet klyngesamarbeidet, sitter på erfaringer og nettverk som kan være nyttig for andre som er i ferd med å etablere seg. – Enoco er en sentral leietaker i vårt utviklingsorienterte miljø i Proneo sin næringspark på Stjørdal. For oss er det verdifullt å ha bedrifter som Enoco i vårt nettverk, og som vi ser kan gi en merverdi for oppstartsbedriftene vi jobber med, sier han.

Vokser

Alle bedriftene i skyklyngen er i sterk vekstfase. Enoco leverer allerede over hele Norge og til store entreprenører, byggherrer og kjedebedrifter. –I tillegg til generell Byggautomasjon, er skytjenesten Eurora.cloud (Energi og driftsovervåkning) et svært viktig produkt for oss i Enoco, sier Aakenes. Målet er at dette produktet skal være førstevalg innenfor alle næringer som er en del av det grønne skiftet.

Vil utvide miljøet

Nå ønsker initiativtageren flere bedrifter inn i klyngen, og tror nettopp samarbeidet er nøkkelen til at flere vil søke seg til slike innovative bedrifter.

– Ved å etablere en slik klynge og et større utviklingsmiljø med flere bedrifter, kan vi tilby en enda mer attraktiv arbeidsplass enn de store konsulentselskapene, mener Aakenes. Han oppfordrer interesserte bedrifter til å ta kontakt. ­– Dersom det er andre bedrifter som mener de både kan bidra og ha nytte av å delta i klyngen, så vil vi gjerne høre fra de, avslutter han.

———————————————————————————

FAKTABOKS
Skyklyngen