Bli med å nominer kvinner til MittNett-prisen 2023

20. oktober 2023

mittnettv2

MittNett-prisen skal deles ut også i år. Kjenner du noen kvinner som har utmerket seg i arbeidet for samfunnet eller i næringsutvikling, vil vi gjerne høre fra deg. Du kan enten nominere enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner. Vi leter etter gode kandidater fra Verdal, Levanger og Steinkjer.
Send oss gjerne dine forslag allerede i dag. 

Formålet med MittNett-prisen er å stimulere til økt nytenkning og nyskapning, og bidra til å utvikle en positiv «gründerånd». MittNett-prisen skal sette søkelys på betydningen av kvinner som gründere i sammenheng med utvikling av arbeidsplasser og næringsliv. Evne til å bruke sin kunnskap, kreativitet og risikovillighet vil stå sentralt.

Disse kriteriene legges til grunn ved vurdering av de nominerte:     

  • Kandidaten har oppnådd synlige og konkrete resultater 
  • Ideen har ambisjoner om aktivitet, arbeidsplasser og vekst   
  • Ideen bør ha potensiale for kommersialisering eller utvikling   
  • Ideen skal være bærekraftig   

Kandidatene blir vurdert av en uavhengig jury som består av Proneo og næringsforeningene i Verdal, Levanger og Steinkjer. 

Bakgrunn for opprettelse av «MittNett-prisen»:
MittNett ble stiftet som en frittstående og upolitisk forening i oktober 2003 med formål om økt engasjement for samfunns- og næringsutvikling, gjennom å skape stimulerende arenaer for samhandling mellom kvinner. MittNett-prisen er en årlig pris på kr 10 000,- og er et bidrag fra «Mittnett» ved oppløsningen av organisasjonen i 2019.

Frist for å sende inn begrunnede forslag: 10. november 2023.
For mer info om prisutdelingen kontakt gjerne Proneo AS v/ Heidi Totsås. 
Prisen vil bli delt ut i forbindelse arrangement under Industriens Uke.