Kurs i praktisk og utviklingsorientert styrearbeid

15. mars 2024

Skjermbilde 2024-03-15 kl. 15.12.48

Foreleser: Frode Solberg
Arrangør: Connect Midt-Norge og Proneo
Dato: 24. og 25. april
Tid: 09-16
Sted: Trondheim

I oppstartsvirksomheter spiller styrer en avgjørende rolle i å veilede, støtte og bidra til bærekraftig vekst. En styringsstruktur gir et rammeverk for beslutningstaking og er strategisk viktig for å utvikle en sunn og transparent bedriftskultur.

Et styrekurs med fokus på utvikling av virksomheten gjennom styret som ledelsesressurs, og hvordan det kan anvendes for verdiskapning. Helhetlig og god kontroll og styret er en kompetanseressurs som:

  • Er rettet mot ledere og styreledere/styremedlemmer i små og mellomstore bedrifter som ønsker å styrke sin kompetanse i forhold til styret, samt styrets arbeid og utvikling av bedriften. Videre personer som ønsker å tilegne seg kompetanse for å kunne påta seg styreverv. 

  • Vektlegger i denne sammenheng styrets oppgave i forhold til å tenke utvikling og verdiskapning. 

  • Er meget praktisk rettet, og aktuelle problemstillinger belyses i stor grad gjennom bruken av praktiske eksempler og aktiv bruk av relevante caser.

Nærmere informasjon og påmelding på Connect Midt-Norge sine sider