Innsamling av nøkkeltall for Verdal Industripark 2023

19. april 2024

Kraner i skyene
På vegne av Verdal kommune lager vi årlig en oversikt som viser samlet omsetning, investeringer og antall ansatte for bedrifter tilknyttet Verdal Industripark. Opplysningene blir presentert som en samlet sum for alle bedrifter gruppert på bransje.
 
Alle opplysninger blir behandlet konfidensielt og vil kun bli brukt til kommunikasjon og presentasjon av industriparken.
 
Vi ber om at dere fyller ut skjema nedenfor for din bedrift/avdeling som hadde omsetning i Verdal Industripark i 2023.

Svarfrist: 15. mai (men gjerne så snart som mulig)

PS. Hvis du representerer flere bedrifter i Verdal Industripark så registrerer du nøkkeltall for disse på samme vis. Klikk på “Send et nytt svar” etter at du har sendt inn for første bedrift.

NB! Legg inn komplette tall.

Ta kontakt hvis du har noen spørsmål:
E-post: [email protected]
Tlf.: 909 99 040