Laster Arrangementer

Proneo og partnerskapet i Katapult Node Trøndelag inviterer til åpning av Katapult Node og
Fagdag Masseprodusert Skreddersøm

23. januar 2023 - 24. januar 2023

11:00 - 16:00

Collage partnerskapet

Partnerskapet som omfatter store deler av industrimiljøet på Skogmo, Innherred og Røros fikk ved årsskiftet innvilget sin søknad om opptak i det nye nodeprogrammet tilknyttet Norsk Katapult. Programmet skal gi flere industribedrifter lettere tilgang til testfasiliteter og industriell kompetanse. Noden i Trøndelag knyttes tett til Manufacturing Technology – Norwegian Catapult Centre på Raufoss, og har også gjort avtaler med katapultsenterne Future Materials i Grimstad og Digicat i Ålesund, samt med SINTEF og NORD Universitet. Videre gjør Aker Solutions Verdal sin Teknologiavdeling, bemannet med kompetentent personell og verdensledende teknologi innen tyngre robotisering og automatisering tilgjengelig. Noden vil også bygge opp en lettere robotpark for demo og testing av lettere robotiseringsoppgaver i samarbeid med Midtnorsk realfag og Teknologisenter i VIPsenteret, Verdal.

Om nodeåpning og fagdag – program 23. januar

Etter felles lunsj kl. 11 blir Katapult Node Trøndelag åpnet offisielt 23. januar kl. 12. Deretter vil de viktigste aktørene i partnerskapet orientere kort om samspillet og styrkene i og mellom industrimiljøene i Trøndelag. Så slipper vi til aktørene som nodeprogrammet er tilrettelagt for – industribedriftene! Fire framstående teknologibedrifter som allerede er tatt opp i Katapult Node Trøndelag vil orientere kort om hvilke problemstillinger de vil arbeide med gjennom deltagelsen i programmet.

Deretter går vi over til en fagdag for industriell Masseprodusert Skreddersøm, hvor vi får presentert metodikk og konkrete bedriftscase og resultater fra MTNC Raufoss, SINTEF, NTNU og bedrifter i Rørosklyngen. Vi avslutter dagen med en kort orientering om Verdal Production Line og mulighetene i Aker Solutions Teknologiavdeling, og litt ledig tid for (u)organisert erfaringsutveksling om temaene vi har vært innom i løpet av dagen.

Om besøk og orientering Aker Solutions Teknologiavdeling – 24. januar

Aker Solutions Verdal inviterer til omvisning og orientering i sitt nyetablerte senter for teknologiutvikling. Her vil vi få innblikk i konsernets strategiske tilnærming til fremtidens krav til effektivisering, og hvordan de helt konkret jobber med digitalisering og robotisering av arbeidsoperasjoner ved bygging av større stålkonstruksjoner – i en målestokk som vil være verdensledende. Teknologiavdelingen vil også være en test og utviklingsstasjon for de nye produksjonsprinsippene i Verdal Production Line, som skal føre aktiviteten ved verftet inn i en ny, karbonfri hverdag. Vi avslutter med en lunsj, og muligheter for å avtale individuelle møter mellom aktørene i noden. Bedrifter som ønsker mer informasjon om muligheter for samarbeid med noden inviteres også til å ta kontakt for møteavtaler. Møterom blir gjort tilgjengelig på VIP-senteret.

Det blir også anledning til å følge Dag 1 av møtet digitalt. Link blir sendt ut til alle påmeldte.

Påmeldingsfristen er ute!

PROGRAM

Mandag 23. januar – VIPsenteret, Neptunvegen 6, Verdal

11.00 Vi møtes i kantina på VIPsenteret for en enkel lunsj

12.00 Åpning av Katapult Node Trøndelag

 • Presentasjon av prosjektet og partnerskapet
 • Presentasjon av fire case fra regionale industribedrifter som er tatt inn i programmet

13.30 Fagdag Masseprodusert Skreddersøm

 • Presentasjon FoU-prosjekt fra Rørosklyngen
 • Innlegg fra FoU-sektor  –
  • Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre Raufoss
  • NTNU
  • SINTEF
 • Innlegg fra Aker Solutions – Verdal Production line og Teknologiavdelingen

15.30 Erfaringsutveksling

Tirsdag 24. januar – Aker Solutions, Hamnevegen 7, Verdal (FULLT))

09.00 Aker Solutions Teknologiavdeling. Vi møtes i vakta hos Aker Solutions, Hamnev. 7

11.30 Lunsj

12.30 Mulighet for individuelle møter. Kan avtales på forhånd, eller direkte under arrangementet