Laster Arrangementer

Seminar Offentlig finansiering av forskningsprosjekter i museumssektoren

24. januar 2023 - 24. januar 2023

09:00 - 12:00

Offentlig finansiering av forskningsprosjekter

Seminar Stiklestad Nasjonale Kultursenter 24. januar kl 9-12
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Proneo, Norges Forskningsråd og Regionalt Forskningsfond Trøndelag gjennomfører et seminar for å informere om de ulike mulighetene for offentlig finansiering av forskning i museumssektoren.
Målet med seminaret er
  1. Å forstå de spesifikke forventningene til forskning i museene, muligheter og utfordringer knyttet til dette
  2. Å informere om finansieringsmulighetene som ligger i programmer og utlysninger fra NFR og RFF, med fokus på forskningsmuligheter og behov i museumssektoren.
  3. Å konkretisere finansiering av mulige framtidige forskningsprosjekt, gjennom presentasjon av egne case som presenteres av deltakerne, etter nærmere avtale
  4. At Proneo i egenskap av rollen som Kompetansemeglere for NFR og RFF kan bidra med konkret rådgiving i utvikling av nye forskningsprosjekt i denne sektoren, under og etter seminaret.

Seminaret arrangeres på Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Agenda for seminaret:

09.00 – Velkommen, v/SNK/Heidi Anett Ø. Beistad

09.10 – Presentasjon, 1 minutt hver

09.20 – Forskning i museumssektoren – muligheter og utfordringer

09.40 – Norges Forskningsråd – relevante program og eksempler, NFR v/Lars Onsøyen

10.00 – Regionalt Forskningsfond Trøndelag – relevante program og eksempler, RFF v/Linda Bye

10.20 – Case 1, Falstadsenteret v/Ingeborg Hjort

10.40 – Case 2,

11.00 – Kort oppsummering og informasjon om veien videre – muligheter for bistand fra fylkets kompetansemeglere og Proneo, Proneo v/Tore Svartås

11.30 – Lunsj

Påmelding så snart som mulig og innen 9. januar.