ACO Nordic AS

ACO Nordic tilbyr dreneringsløsninger for dagens og morgendagens miljøutfordringer. Urbanisering, klimaendring og eksisterende infrastruktur under bakken er tre viktige faktorer som påvirker hvordan vi ser på håndtering av overvann. Forurenset vann i form av spillvann påvirkes av næringsmiddelsikkerhet, hygiene og kontroll av kostnader. Alt kobles sammen med ACOs systemkjede. Denne består av de fire kjerneprosessene (collect-clean-hold-release) som kreves for en effektiv og holdbar vannhåndtering. ACOs systemkjede tilsvarer morgendagens miljøvilkår.

 

Kontakt Stjørdal: Roger Alstad

Kontaktinformasjon

Kjøpmannsgt 12 7500 Stjørdal