Energy & Management AS

«Energy & Management; dekker hele bildet av energimarkedet og gir innsikt i samspillet mellom fornybar energi og fossil energi, rammeverk for investeringer, forståelse av markeder og forretningsmuligheter.»

Vi tilbyr støtte på følgende områder:

  •  Fokuserte analyser og markedsvurderinger for investeringer i energisektoren
  •  Analyse for å bistå i prioritets- og beslutningsprosessen
  •  Utvikling av forretningsplaner og handlingsplaner
  •  Innsikt i energimarkedene – olje – gas, vannkraft og vindkraft
  •  Innsikt i det Nordiske og Europeiske energimarkedet
  •  Analyse av rammeverk for investeringer
  •  Energiprosjektfinansiering
  •  Partnersøk

Johnny Aak. Partner
Senior Management Consultant MBA

Kontaktinformasjon

Kjøpmannsgt 10/12 7500 Stjørdal