Forum for Natur og Friluftsliv

fnflogo_trondelag

Forum for Natur og Friluftsliv Trøndelag

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.

Kontaktinformasjon

Kjøpmannsgt 12