N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge

th

Å være i relasjon til en som sliter med rus eller psykiske lidelser kan være utfordrende og påvirke hverdagen.

Veiledningssenteret er et samtaletilbud for pårørende i alle aldersgrupper.

Vi tilbyr:

  •  Fagfolk             med stort engasjement og bred erfaring
  • Samtaler           i rolige og trygge omgivelser
  • Veiledning       på telefon, individuelt eller samtale i familie/grupper
  • Informasjon   undervisning, mestringskurs, foredrag med mer.
  • Samarbeid      med ulike hjelpeinstanser
  • Barn og unge oppfølging individuelt og i grupper.

 

Kontakt Eva Grøntvedt.

 

Kontaktinformasjon

Kjøpmannsgt. 10/12 7500 Stjørdal