Trygg-Grunn AS

hovedlogo_tg_svart

Trygg-Grunn AS tilbyr kurs og øving som gir arbeidstakere enkle mestringsverktøy som fremmer sikkerhetskultur, samarbeidsvilje og trygghet for alle som kan oppleve vold eller trusler på arbeidsplassen.

I tillegg utvikler vi innovative verktøy for å skape en ny treningsarena for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser.»

Kontaktinformasjon

Kjøpmannsgt 12