Stig F. Krokstad

Avdelingsleder administrasjon og eiendom

stig-1-552x624

Ferdigheter: Effektiv administrasjon. Digitalisering. Økonomi. Eiendom.

Ditt Proneo:
Det kommer en dag da planleggingen er ferdig og du skal begynne kommersiell drift. Da kan vi tilby egnede næringslokaler i et utviklingsorientert miljø. Her legger vi til rette med de servicetjenestene du trenger for å kunne drive forretningen din på en effektiv måte.

Mitt Proneo:
Vår misjon i Proneo er at vi skal være til hjelp for dem som ønsker å utvikle sin forretningside til lønnsomme arbeidsplasser. Dette er en samfunnsoppgave som vi i Proneo synes er stor og viktig. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg føler stolthet over det vi får til. Jeg synes at våre kjerneverdier, nysgjerrig, raus og effektiv, er treffende for vår viktige misjon.

Rådet:
La dem som skal hjelpe deg å løse dine utfordringer arbeide tett på deg!

Eksempelet:
I våre utviklingsorienterte miljøer i Verdal, Stjørdal og Flatanger, bygger vi arenaer som utgangspunkt for innovasjon og næringsutvikling. Som deltaker i våre miljø får du tilgang til relevante produkter og tjenester og det er lagt godt til rette for gjensidig hjelp og støtte mellom bedriftene og Proneo.