Ut på tur aldri sur

31. januar 2017

.workshop

25. – 27. januar 2017 deltok Proneo med noen av våre inkubatorbedrifter på en norsk-estisk workshop i Tallinn som omhandlet ”Customer oriented IT-services”. Workshopen ble arrangert av Enterprise Estonia. Målet for workshopen var å etablere lønnsomt samarbeid mellom norske og estiske bedrifter og å legge til rette for praksisrettet læring og effektiv kunnskapsdeling innenfor IT-tjenestemarkedet.

Tema under workshopen var kommunikasjon ovenfor kunden og å se bedriften fra et kundeperspektiv. Lederen for workshopen, Yrjo Ojasaar, var en kunnskapsrik og energisk foredragsholder med lang erfaring innenfor feltet. Målet var å få en dypere forståelse av kundens behov og helhetlige kjøpsopplevelse. Ut i fra temaet arbeidet vi oss gjennom ulike verktøy med utgangspunkt i de norske gründerne sine forretningsidéer.

Det første verktøyet handlet om å sette seg inn i når kunden aller først møter service fra bedriften. Her kom det frem at blant annet bedriftens webside er et av kundens viktige førsteinntrykk. Samtidig var også jungeltelegrafen hyppig nevnt, samt første fysiske møte med bedriften. Et annet verktøy handlet om å finne ut av hvem kunden er. Dette er en viktig øvelse som gir bedriften ytterligere innsikt i markedet, uansett om det er ”business to business”, ”business to customer” eller ”business to government”. Deretter skulle hele kundens kjøpsreise kartlegges i detalj, fra hvordan kunden først får kontakt med bedriften frem til kjøpet er gjennomført og kunden har fått produktet. Dette gav en god forståelse av alle leddene kunden beveger seg gjennom fra start til slutt. Siste øvelse var å se hvilke kontaktpunkt kunden har med produktet og servicen som ytes. Ved å ha en oversikt over disse kontaktpunktene vil bedriften få innsikt i hvor kunden kan komme til å ha en negativ kjøpsopplevelse, for så å kunne forebygge dette.

Fagturen til Estland var verdiskapende både for gründerne og Proneo. Gründerne arbeidet seg gjennom relevante problemstillinger for egen bedrift, samtidig som de også ble bedre kjent med hverandre og hverandres forretningsidéer. I tillegg ble det internasjonale nettverket utvidet gjennom workshopen sammen med estiske IT- og programmeringsselskaper. Estland er svært fremoverlent innenfor IT, og et solid internasjonalt nettverk innenfor denne bransjen er nyttig å ha med seg videre i utvikling av selskapet og for videre drift.

Takk for turen!

Line Larsen
Trainee
[email protected]