Proneo styrker Trondheimsbasen

08. juni 2018

.img_2161

Proneo er en del av innovasjonsmiljøet FAKTRY og styrker nå sin rolle som regional utviklingsaktør. En tettere kobling mellom industrinettverket til Proneo og teknologimiljøene i Trondheim kan gi økt verdiskaping for hele regionen.

– Det er fantastisk for oss å ha en innovasjonsaktør som Proneo med på laget sier Kristine B. Fredriksen, leder for teknologi og innovasjon i R. Kjeldsberg, og leder i FAKTRY.

– Det er bra for Trondheim å knytte tettere bånd med industrimiljøene utenfor byen. Her ligger det mye uforløst potensial.

Proneo er allerede godt etablert med fysisk tilstedeværelse i Verdal, Stjørdal og i Flatanger.
– Vi ønsker å bidra til innovasjon og verdiskaping i hele Trøndelag. Skal vi ha en sentral rolle som utviklingsaktør, er vi helt avhengig av et solid fotfeste i teknologihovedstaden Trondheim, sier Per Anders Folladal, daglig leder i Proneo.

Testfasiliteter i verdensklasse
Samarbeidet med FAKTRY startet allerede fra nyttår, og i mars gikk Proneo inn som partner i NTNU-Telenor IoT Protolab i FAKTRYs lokaler. NTNU-Telenor IoT Protolab er en av fasilitetene som er tilgjengelig på FAKTRY. Nå får også bedriftene i Proneo sitt nettverk enklere tilgang til disse testfasilitetene, som er i verdensklasse.

Gro Helene Lerflaten

Proneos nyansatte prosjektleder Gro Helene Lerflaten er en av de som skal være med å bygge opp aktiviteten i FAKTRY på Sluppen i Trondheim.
– Det er spennende for oss å bli en del av dette miljøet. Teknologiene og kompetansen som utvikles her, blir viktig for mange bransjer i årene som kommer. Derfor tror jeg samarbeidet kan bety mye for næringslivet i Trøndelag, sier Lerflaten.

Samarbeid i praksis
Oppstartbedriften Smart Cylinders, som utvikler løsninger for overvåkning av propanapparater, har allerede merket effekten av det nye samarbeidet. Gjennom inkubasjonsprogrammet til Proneo har de fått hjelp til produkt- og forretningsutvikling. Som en del av FAKTRY sitt teknologimiljø har de tilgang på spisskompetanse, samarbeidspartnere og testfasiliteter. Nå skyter eventyret fart, og i juni reiser Smart Cylinders til Storbritannia for å møte sin første internasjonale pilotkunde.