Kompetansekraft skaper vekst i Verdalsindustrien

23. juli 2018

Lars Petter Sjøvold, styringsgruppeleder Kompetansekraft, Tore Svartås, prosjektleder Kompetansekraft.

Styringsgruppen i Kompetansekraft, fra venstre: Ingunn F. Eggen, Sparebank1 SMN, Lars Petter Sjøvold, Byggmesteran, Ingrid Dahl Furunes, Verdal Næringsforum, Viggo Iversen, Proneo AS, Siv Merethe Belbo, Trøndelag fylkeskommune, Tore Svartås, Proneo AS, Harald Morten Steen, Verdal videregående skole, Per Ivar Bakkenget, Verdal Næringsforum, Roger Hatling, Innovasjon Norge Trøndelag, Odd-Geir Lademo, Sintef Industri, Aina Beate Larsen, Kværner. Disse er også med i styringsgruppen men var ikke til stede: Linn Kvernland, NTE, Øystein Kvistad, Verdal kommune.

Gjennom satsingen Kompetansekraft har næringslivet i Verdal investert 118 millioner i forskningsbasert utvikling siden 2017. Suksessen er et resultat av systematisk samarbeid mellom Proneo, Verdal Næringsforum og SINTEF.

Satsingen Kompetansekraft ble etablert i 2013. Siden oppstarten har et bredt partnerskap av private og offentlig aktører jobbet målrettet for å bygge kompetanse og styrke innovasjonsarbeidet i industriparken i Verdal. Kunnskapsdeling, raske arbeidsprosesser og samhandling internt og med næringsmiljø fra andre deler av landet har vært sentrale prinsipper for arbeidet. Fylkeskommunen bevilget 1,8 millioner til arbeidet – det har utløst 118 millioner i investeringer i forskings- og utviklingsprosjekter (FoU) i næringslivet.

Rigger kompetansekraft for nye 5 år

I sommer samlet sentrale aktører fra kompetansekraftsatsingen og Verdal Næringsforum seg for å diskutere kursen videre. Oppslutningen om videre satsing er svært sterk. Deltakerne pekte på flere viktige satsingsområder, blant annet:

  • Videreføre og forsterke samarbeidet med skole- og utdanningsinstitusjoner
  • Forskning og utvikling knyttet til industriproduksjon og prosjektgjennomføring
  • satsing i nye bransjer som f.eks. havbruk

Lars Petter Sjøvold, styringsgruppeleder Kompetansekraft, Tore Svartås, prosjektleder Kompetansekraft.

– Kompetansekraftsatsingen har vært en suksess. De siste års deltakelse fra næringslivet i ulike kompetansetiltak, samt investeringene bedriftene gjør i innovasjonsarbeid, er svært imponerende. , sier Lars Petter Sjøvold, leder for styringsgruppa Kompetansekraft.
– Deltakelsen og engasjementet på Industriens Dag, som er utstillingsvinduet til Kompetansekraft, ga oss marsjordre for å løfte satsingen videre. Sammen med et sterkt partnerskap rettes nå blikket framover.

Digitalisering, automatisering og robotisering

Flere av FoU-prosjektene som nå er i gang knytter seg til anvendelse av ny teknologi i produksjonsprosesser eller prosjektgjennomføring. Et av prosjektene er AUTOKONS – robotisert sveising av store stålkonstruksjoner.

Kværner har mer enn 10 års erfaring med bruk av roboter. Som et ledd i å bli mer effektiv og konkurransedyktig i vår prosjektgjennomføring er robotisering og teknologiutvikling av produksjonsprosesser sentralt, sier Arve Sørgjerd – prosjektleder for AUTOKONS i Kværner.
– I dag bruker vi roboter til å sveise stålkonstruksjoner.  Gjennom Kompetansekraftsatsingen fikk vi god bistand fra SINTEF og Proneo til å utvikle og finansiere  AUTOKONS- prosjektet, noe som vil ta robotisering og teknologiutvikling  til et nytt nivå på verftet vårt i Verdal.

Fremtidens fagarbeider

Kompetansekraftsatsingen har i flere år satt digitalisering, automatisering og robotisering på dagsorden. Dette er trender som påvirker næringslivet og måten man gjennomfører produksjonsprosesser. To av tre ansatte i industriparken i Verdal er fagarbeidere – noe som er unikt i norsk sammenheng.

– Fremtidens fagarbeidere vil bruke annet verktøy og utstyr enn tidligere. Kompetansekravet til fremtidens fagarbeidere vil være annerledes enn før,  sier rektor ved Verdal videregående skole, Harald Morten Steen.
– Sammen med Kværner har vi jobbet aktivt med å styrke elevenes kompetanse innen nye arbeidsmetoder og anvendelse av robotteknologi, slik at de går ut av skolen som lærlinger med tidsriktig og relevant kompetanse som næringslivet har bruk for. Det gode samarbeidet med bedriftene i industriparken bidrar til å styrke Verdal VGS som en attraktiv skole for fagutdannelse innen fagretningen Teknologi og industriell produksjon (TIP). Sammen skal vi utvikle Norges mest attraktive fagarbeidere, sier Steen.

Tore Svartås i Proneo er ny prosjektleder for Kompetansekraftsatsingen.
– Jeg vil prioritere å bruke mye tid på besøke bedrifter for å få innspill på behov som kompetansekraftsatsingen kan ta tak i. Videre vil vi bruke tid på å få på plass partnerskap og finansiering for satsingen videre. Ambisjonen er å kunne presentere dette på Industriens Dag i Verdal 14.-15. november. I tillegg vil vi videreføre aktiviteter knyttet til kompetanseutvikling og innovasjon i tett samarbeid med blant andre Verdal Næringsforum og SINTEF.

Kontaktperson:
Tore Svartås, prosjektleder Kompetansekraft, mob: 90572240