Kvithamar kan bli teknologisenter for framtidas landbruk

11. juli 2018

Forskningsstasjonen på Kvithamar kan bli et kraftsenter for grønn utvikling i primærnæringene. (Foto: Proneo.)

Stjørdal kommune har engasjert Proneo for å kartlegge hvordan forskningsstasjonen på Kvithamar kan bli et kraftsenter for grønn næringsutvikling og landbruksteknologi i Midt-Norge.

Forskningsstasjonen på Kvithamar kan bety mye for utvikling av framtidas løsninger for landbruket. (Foto: Proneo.)

Robotiserte fjøs, droner og autonome landbruksmaskiner er framtida for landbruket. Midt-Norge ligger langt fram i løypa innen landbruksteknologi, digitalisering og smartere, mer klimavennlige løsninger. Bruk av teknologi og store data kan gi bønder løsninger for grønnere, mer økonomisk og skånsom drift av jorda.

Store ambisjoner på Kvithamar

Dette fremtidsbildet er utgangspunktet for en mulighetsstudie Proneo har satt i gang på oppdrag fra Stjørdal Kommune. I 2017 besluttet Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) å legge ned aktiviteten på Kvithamar, og eiendommen ble solgt til Stjørdal kommune. Siden da har det pågått et kartleggingsarbeid for å finne ut hvordan området kan bidra til vekst og utvikling i regionen.

Rådmann Stjørdal kommune

Anne Kathrine Slungård, rådmann i Stjørdal kommune.

– Vi kjøpte ikke eiendommen bare for å ivareta det som har vært, men like mye fordi vi ser et potensial for videre utvikling, sier Anne Kathrine Slungård, rådmann i Stjørdal kommune.

Slungård er optimistisk etter å ha gått gjennom Proneo sin forstudie. Nå går prosjektet over i en ny fase, hvor mulighetene skal utredes. Slungård mener Stjørdal, som et midtpunkt i regionen, er en perfekt lokasjon for et grønt kompetansesenter for primærnæringene. – Det viktigste nå er å finne gode samarbeidspartnere som vil være med å løfte prosjektet videre. Vi ønsker å få med oss investorer, kunnskaps- og kompetansepartnere og kommersielle landbruksaktører fra regionen, sier Slungård.

Grønn utvikling

– Det er både ambisjoner, vilje og kompetanse i regionen til å realisere planene for Kvithamar, sier Proneos prosjektleder Lars Strøm. (Foto: Proneo).

– For oss i Proneo har dette vært givende arbeid. Prosessen fram til nå har vært preget av engasjement og velvilje fra alle parter, sier Proneos prosjektleder Lars Strøm. – Trøndelag har et stort og kunnskapsrikt landbruksmiljø. Et kompetansesenter på Kvithamar vil kunne utgjøre en betydelig forskjell for konkurransekraften og næringslivet i regionen.

Med på laget er også Norsk Landbruksrådgivning (NLR), som allerede er godt etablert på anlegget på Kvithamar. NLR har 60 ansatte i Trøndelag og driver både rådgivning, testing og feltforsøk for landbruket. De ser på Kvithamar som en strategisk lokasjon for å etablere et forsknings- og teknologibasert testanlegg for landbruksteknologi.

– Et kompetansesenter for grønn næring må skje i samarbeid med de gode kompetansemiljøene i Trøndelag og nasjonalt, sier Kristen Bartnes, daglig leder i NLR.

– Vi ønsker å få på plass samarbeid med bønder, maskinbransjen og sterke forskningsmiljøer som for eksempel SINTEF, NTNU og Nord Universitet. Vi må bygge et fagmiljø som bidrar til å utvikle nødvendig landbruksteknologi og løse klimautfordringer, sier Bartnes.

Forskningsstasjonen på Kvithamar kan bli et kraftsenter for grønn utvikling i primærnæringene. (Foto: Proneo.)

Strategisk plassering

Forskningsstasjonen på Kvithamar har en lang historie. Gården ble opprettet på 1920-tallet, og helt siden etterkrigstida har den rommet strukturert aktivitet. Stasjonen ligger i et aktivt jordbruksområde nær Trondheimsfjorden. Kvithamar er representativ for jordarter og klimatiske forhold som man finner i de store landbruksområdene i Trøndelag. Samtidig har stasjonen både faglig og fysisk nærhet til de store forskningsmiljøene i Trondheim. Fram til 2016 ble gården benyttet som testsenter for biologisk landbruksforskning, drevet av NIBIO.

Proneo er nå i gang med en mulighetsstudie som skal bringe prosjektet et skritt nærmere realisering.
– Det overordnede målet er å etablere Kvithamar som et kraftsenter for grønn næringsutvikling og landbruksteknologi i Midt-Norge, sier Proneos prosjektleder Lars Strøm.

– Sammen med kommunen ønsker vi å bidra til å mobilisere næringsliv og kompetanseaktører inn i det videre arbeidet. Vi ønsker å knytte til oss og utfylle andre etablerte miljø i regionen.