Sammen skaper vi arbeidsplasser i Trøndelag

29. oktober 2019

proneo

Proneo har som eneste formål å bidra til et innovativt og robust næringsliv i Trøndelag.
Det er i møte med gründere, næringsliv og andre kompetansemiljø at formålet omsettes til praktisk handling som gir resultater. Felles for alt vi engasjerer oss i er at det handler om å skape konkurransekraft og solide arbeidsplasser for framtida.

Ansatte i Proneo

ANSATTE: Proneo er en regional innovasjons- og utviklingsaktør som bidrar til vekst og sysselsetting. Vi har 21 ansatte og har kontor i Verdal, Stjørdal, Flatanger og Trondheim.

Hvordan bidrar Proneo til å skape arbeidsplasser i Trøndelag? Inkubatortjenester i samarbeid med Siva og Etablererkurs i samarbeid med Innovasjon Norge er viktige verktøy for å etablere nytt næringsliv og nye industribedrifter. I inkubatoren bistår vi gründerteam med krevende og ambisiøse forretningsideer, og vi jobber kontinuerlig med opp mot 30 team. Her får oppstartselskapene jobbe sammen med likesinnede, de får hjelp til å utvikle markedet, finne investorer, samarbeidspartnere og den riktige forretningsmodellen for virksomheten sin.

Med formål om å lykkes

Om det er undervannsteknologi fra Flatanger, VR-teknologi fra Stjørdal, eller sensorteknologi fra Verdal som testes på Faktry i Trondheim, så har alle til felles at de i tillegg til bistand fra Proneo blir koblet til relevante nettverk, relasjoner og potensielle kunder. Alt for å gi teamet best mulig grunnlag for å lykkes og for å få høyest mulig tempo og vekst.

Industri

INDUSTRI: Verdal Industripark er Norges tredje største industripark og omfatter 165 bedrifter som til sammen sysselsetter 3 100 personer.

Trøndersk næringsliv består av nærmere 17 000 små og mellomstore bedrifter. Med sterke drivere for endring, som for eksempel digitalisering og FNs bærekraftsmål, kan det være en utfordring for den enkelte bedrift å se mulighetene som ligger i nye teknologier og nye forretningsmodeller. Proneos rolle er ofte å rigge arenaer for samhandling og deling, noe som gjør det enklere å spille på lag med sterke miljøer som SINTEF, DigitalNorway og andre. Dynamikken som ligger i å koble sammen flere bedrifter og kompetansemiljøer i verdensklasse kan ikke overdrives – enten det er i form av små bedrifts-nettverk eller store organiserte klynger.

Fra søppel til plantejord

Innherred Renovasjon har som slagord at «ittjnå e søppel», et motto vi gjerne stiller oss bak. Sammen med Innherred Renovasjon har vi bidratt til å etablere Jordfabrikken i Verdal. Her skapes torvfri plantejord basert på resirkulerte råvarer, som ellers ikke ville gitt verdiskaping. Det er et ambisiøst prosjekt som vil gi store miljøgevinster. «Sirkulærøkonomi» og «bioøkonomi» er begreper som vi gjerne er med på å gi et konkret innhold gjennom nye bedriftsetableringer og verdikjeder der en bedrifts avfall blir en annen bedrifts ressurs.

 FLATANGER: Havbruksparken Midt-Norge er en felles satsing for økt kunnskap, verdiskapning og vekst i havbruksnæringen i regionen.

FLATANGER: Havbruksparken Midt-Norge er en felles satsing for økt kunnskap, verdiskapning og vekst i havbruksnæringen i regionen.

Næringslivet i Verdal har investert over 150 millioner i forskningsbasert utvikling de siste to-tre årene. Dette er et resultat av systematisk og målrettet samarbeid over flere år.
Industrinavet i Trøndelag består av et sterkt partnerskap med flere bedriftsklynger, FoU-partnere, utdanningsinstitusjoner, lokale og regionale myndigheter, samt andre støttespillere. Proneo og SINTEF er sentrale aktører for å operasjonalisere satsingen.

Industriens Dag

12. og 13. november arrangerer vi Industriens Dag i Verdal sammen med Verdal Næringsforum og øvrige partnere. Årets tema er «Vilje og evne til vekst». Gjennom to dager skal vi utveksle erfaringer, lære av hverandre og diskutere innovasjon, digitalisering og bærekraft. Skoleelever møter industribedrifter. Gründere kobles med potensielle samarbeidspartnere. Industriens dag har i løpet av få år vokst til å bli en viktig arena for forskning, industri og næringsutvikling i Trøndelag.

Helse-innovasjon

«Innovasjon i offentlig sektor» er også et område som Proneo engasjerer seg stadig sterkere i. Dette har blant annet resultert i et spennende samarbeid med Innovasjonsklinikken Helse Nord-Trøndelag. Ambisjonene er å bidra til å videreutvikle ideer til nye prosesser, løsninger og produkter til beste for helseforetaket, kommunene og næringslivet i regionen.

Alt vi gjør handler til sjuende og sist om at vi sammen med våre kunder og samarbeidspartnere skaper og utvikler arbeidsplasser i Trøndelag.

HER FINNER DU NOEN GODE EKSEMPLER  PÅ HVORDAN VI SKAPER ARBEIDSPLASSER.