Energy & Management AS

 • «Energy & Management; dekker hele bildet av energimarkedet og gir innsikt i samspillet mellom fornybar energi og fossil energi, rammeverk for investeringer, forståelse av markeder og forretningsmuligheter.»

  Vi tilbyr støtte på følgende områder:
 •  Fokuserte analyser og markedsvurderinger for investeringer i energisektoren
 •  Analyse for å bistå i prioritets- og beslutningsprosessen
 •  Utvikling av forretningsplaner og handlingsplaner
 •  Innsikt i energimarkedene – olje – gas, vannkraft og vindkraft
 •  Innsikt i det Nordiske og Europeiske energimarkedet
 •  Analyse av rammeverk for investeringer
 •  Energiprosjektfinansiering
 •  Partnersøk

   

    
Johnny Aak. Partner
Senior Management Consultant MBA

Kontaktinformasjon:

Adresse: Kjøpmannsgt 10/12 7500 Stjørdal
Telefon: +47 91730295
Tilbake til leietakere