Smarte sensorer fra Verdal sparer samfunnet for milliarder

29. april 2021

sensorer

Sensor Innovation har utviklet et unikt deteksjons- og varslingssystem for fukt og temperatursvingninger i bygninger. Med seg på laget har de både SINTEF og store nasjonale og internasjonale aktører i bygg- og forsikringsbransjen. Nå rigges selskapet for internasjonal vekst.

– Produktserien into® er en bærekraftig, enkel og kostnadseffektiv forsikring mot fuktskader, sier Bjørge Nesset CPO i Sensor Innovation.

Etter flere år med prøving og feiling, FoU og innovasjon, er selskapet nå i ferd med å skalere opp produksjonen og distribusjonsapparatet. Flere og flere ønsker å få installert sensorer med proaktiv rapportering og varsling i og på byggene sine.

Installerer over hele landet

– Produktet har blitt tatt godt imot, forteller Nesset.

Spesielt de store nasjonale entreprenørene og de største eiendomsforvalterne med hovedkontor på Østlandet har blitt et stort marked for bedriften.

– De ser at vårt produkt gir byggene lengre levetid, reduserer vedlikeholdskostnadene og derigjennom er et viktig bidrag i et bærekraftperspektiv, sier han.

Fuktskader koster samfunnet milliarder

Ifølge tall fra SSB kostet vannskader samfunnet 12 milliarder kroner i 2019. Ofte tar det lang tid før skader oppdages, og renoveringskostnadene blir dermed store. Vannskadene gir og mange følgekostnader. Noe tall fra forsikringsselskapene også bekrefter. De viser at utbetalingene har økt med 100% siden 2008.

Sensorer i og på konstruksjoner

Systemet består av smarte sensorer som kan plasseres i og på tak, vegger og gulv i kritiske rom. De samler inn data til et egenutviklet kontrollsystem som rapporterer grafisk endringer i sanntid. Systemet er tilkoblet vannstoppere og kan stenge av vanntilførsel om rørbrudd i vegg eller kritiske rom er årsaken. Teknologien gjør blant annet at virksomhetene kan få umiddelbar beskjed via telefon, mail eller API til andre styringssystemer om en unormal fukttilstand er under utvikling.

– På denne måten kan virksomheter unngå større skader og renoveringskostnader ved å iverksette tiltak før skaden oppstår, og dermed forlenge levetiden til byggene, sier Nesset.

Montering tak tine

Installasjon av sensorer hos Tine i Verdal Industripark 2019

Mer nedbør

Ekspertenes er entydige i spådommen om at det blir mer nedbør i framtida. I Norsk klimaservicesenter sin rapport «Klima i Norge 2100» ligger medianverdiene på økningen i årlig nedbør fram mot år 2100 på 18 prosent. Det forventes med andre ord betydelig mer nedbør i hele Norge frem mot 2100 – både høst, vinter og vår. Været blir villere, og samfunnet må ta høyde for mer ekstremvær. Behovet for gode varslingssystemer er dermed stort.

Med tanke på fremtiden

Siden starten i 2018 har selskapet vokst og utviklet seg til å bli ledende på sensorbasert fukt- og temperaturovervåkning av nye og eksisterende bygg. Nesset tror at nøkkelen til denne veksten kommer av gevinstene som ligger i tidlig oppdagelse av mulige lekkasjer og systemer som varer over tid.

– Mange lager sensorer med en levetid opptil 10 år. Våre siste tester viser at vår nyeste sensor vil ha batterilevetid på nær 40 år, og dermed fyller det meste av byggets levetid, sier han.

Tett på fagmiljøene

Da selskapet ble etablert i 2018, flyttet de inn i nye lokaler på VIPsenteret i Verdal. Her holder de fortsatt til, men har i dag også etablert seg sammen med andre startups og teknologiselskap hos Faktry i Trondheim. Sterke samarbeidspartnere og nærhet til kompetente fagmiljø har vært helt avgjørende for selskapets utvikling.

– Vi har et tett samarbeid med flere av aktørene på VIPsenteret, hos Faktry og andre for å hele tiden kunne videreutvikle og verifisere teknologien og produktet vårt, sier Nesset.

Synergier

– Sensor Innovation er selve symbolet på synergier mellom teknologimiljø i Trondheim og industrimiljø i Verdal, sier Marius Værdal i Proneo.

Proneo har vært med fra starten da en ide oppsto, til de første testene og pilotinstallasjonene på tak rundt omkring i Verdal Industripark.
Værdal forteller at Proneo har fulgt selskapet tett og bistått rundt innovasjonsprosjekter, med rådgivning og som sparringspartner opp mot finansieringsstrategier og avtaler. Han skryter av måten selskapet har utviklet seg over tid.

– De har vært svært dyktige til å involvere eksterne partnere og fagmiljøer underveis i teknologiutviklinga. Det gjør at de nå har et spennende og svært kundetilpasset produkt å ta ut i markedet, sier han.

Bjørg og Sondre Nesset

Bjørge Nesset CPO i Sensor Innovation og Sondre Nesset CEO i Sensor Innovation

Rigger for vekst

Sondre Nesset, CEO i Sensor Innovation føler seg trygg på at teknologien og produktet nå etter flere års driftserfaring er klar for neste fase med en styrt markedsutvikling og vekst. Selskapet går nå inn i en periode med nyansettelser. Målet er å rigge for kommersialisering og vekst også utover landegrensene

– Vi ønsker en kontrollert vekst, og å være sikre på at vi ikke ekspanderer for fort, sier han.

Selskapet har flere leads i utlandet, blant annet gjennom et EU-prosjekt og en internasjonal ferdighusprodusent. Målet er å introdusere systemet for utenlandske virksomheter senest i 2023.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vegard Saur

Vegard Bjørnsen Saur

Avdelingsleder Inkubator
[/wpbb-if]