Digitalt kompetanseløft for trøndersk industri

26. mai 2021

Foto: Adobe Stock/Looker_Studio

Proneo er prosjektpartner i Industri 4.0 Trøndelag, en satsning fra Trøndelag Fylkeskommune for å heve den digitale kompetansen hos små og mellomstore bedrifter i regionen. Trinn 1 i kompetanseprogrammet ble gjennomført i februar, og flere er under planlegging.

Industri 4.0 Trøndelag er et regionalt initiativ hvor Trøndelag fylkeskommune, sammen med regionens næringshager og inkubatorer, tilbyr bransjerettede kompetanseforløp innen digitalisering for bedrifter.

Rasmus Rønning

Rasmus Rønning, prosjektleder i Proneo (Foto: Proneo)

– Bedriftene som deltok i Trinn 1 meldte at de var fornøyde med programmet, men også at de ønsket mer påfyll. For mange er det fortsatt utfordrende å få god innsikt i digital teknologi, sier Rasmus Rønning, prosjektleder i Proneo.

Digital modenhet

Digital modenhet er, og vil være, en utfordring for mange virksomheter fremover. Den teknologiske utviklingen går raskt. Nye teknologier og trender påvirker og endrer måten vi lever, kommuniserer og arbeider på. Utviklingen blir populært omtalt som «den fjerde industrielle revolusjonen». Prosjektet Industri 4.0 Trøndelag skal være et lavterskeltilbud som bidrar til at regionens SMBer blir mer digitalt modne, og dermed mer levedyktige i framtida. 

Prosjektleder Eistein Guldseth i Trøndelag fylkeskommune peker på noen særtrekk og utfordringer for fylket.

– I Trøndelag er lav digital modenhet i småbedriftene en stor utfordring, sier Guldseth.

Han viser til at vi har svært mange små- og mikrobedrifter i regionen. 92% av regionens bedrifter har under 10 ansatte (Primærnæringer er ikke inkludert). 23% av alle regionens ansatte jobber i disse bedriftene. Disse

Eistein Guldseth

Eistein Guldseth, prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune. Foto: Hallvar Hauge Johnsen

bedriftene mangler også i stor grad egne ressurser (kompetanse, tid og penger) for å ta fatt på en ofte helt nødvendig digitaliseringsprosess.

– For at disse bedriftene skal kunne nyttiggjøre seg den digitale utviklingen og være konkurransedyktige, har de behov for grunnleggende kompetansebygging for å iverksette relevante tiltak, og for å kunne håndtere økte krav om dokumentasjon i forbindelse med et grønt skifte, sier han.

Digital teknologi

Digital teknologi er verktøy som kan bidra til modernisering, effektivisering, bedre kvalitet og større volum. Med kunnskap om de digitale mulighetene blir det mye lettere å peke ut veien videre, sette seg mål, og utvikle nye forretningsmodeller som kan gi økt konkurransekraft.

– For å vite hva moderne teknologi kan gjøre for din virksomhet, må du først kjenne til mulighetene. Du må bli en god bestiller, sier Rasmus Rønning, prosjektleder i Proneo.

Krav til dokumentasjon

Uten denne kunnskapen vil mange småbedrifter, spesielt underleverandører, slite med å oppfylle økte krav til kvalitet og dokumentasjon.

– De vil for eksempel ikke kunne håndtere krav fra myndighetene om dokumentasjon og sporbarhet på produkter, fra «vugge til grav», sier Rønning.

Han poengterer også at den raske teknologiske utviklingen også muliggjør nye forretningsmodeller.

– Konkurransen forsterkes – skillet vil gå mellom de som er digitaliserte og de som ikke er det. Det er i realiteten en kamp om liv og død. Særlig for regionens småbedrifter, sier Guldseth i Trøndelag fylkeskommune.

Nye programmer

Trinn 2 er nå under planlegging og forventet gjennomføring er høsten 2021.
– Dette vil bli en videreføring av programmet for trinn 1, sier Rønning i Proneo.

Målgruppen er små- og mikrobedrifter som har deltatt i trinn 1, eller som allerede har grunnleggende forståelse for digitale teknologier.

Et langsiktig mål

Digital kompetanse, sammen med organisasjonsutviklingskompetanse, er en forutsetning for digital transformasjon.
– Digital transformasjon i småbedriftene er et langsiktig mål. Industri 4.0 Trøndelag er starten på dette langsiktige løpet, avslutter Guldseth i Trøndelag fylkeskommune.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Rasmus Rønning

Rasmus Rønning

Inkubatorleder
[/wpbb-if]
Hanna Maroz

Hanna Novik

Prosjektleder
[/wpbb-if]