FRAM for vekst og bedre bunnlinje i namdalsbedrifter

04. november 2021

IMG_9140

– FRAM Namdal har styrket meg i jobben som daglig leder. At vi skulle delta i programmet, hadde styret bestemt før jeg begynte. I dag takker jeg styret for den beslutningen, sier Bodil Haukø, daglig leder i røyrvikbedriften Naturdata AS. Hun mener FRAM-programmet har gjort henne flinkere til å tenke utvikling, spørre om hjelp og sørge for å ha noen å rådføre seg med.  

– FRAM kom hjem til oss

Alle de ti bedriftene som deltok i FRAM-programmet kom fra nordre del av Trøndelag. Det var viktig for Bodil Haukø.
– FRAM Namdal kom «hjem» til oss, og vi ble et regionalt nettverk. I tillegg slapp vi å bruke arbeidstid og penger på lange reiser, sier Haukø, som også er fornøyd med at opplegget var strukturert i en målrettet plan fra A til Å. Bedriften hun leder, Naturdata AS, holder til i Røyrvik og ble etablert i 2000. Kjerneaktiviteten er innsamling, bearbeiding og tilrettelegging av hjorteviltdata.

– Takket være FRAM Namdal har vi fått laget mange gode verktøy for mer effektiv drift. Det gjør at en liten bedrift som vår blir mindre sårbar, sier Haukø. Hun mener at programmet har gjort både henne og styret mer bevisste på at de økonomiske resultatene må måles opp mot strategiplanen.  
– Etter FRAM Namdal er vi også blitt bedre på avklaring ved ordrebestillinger. Dermed blir det mindre plunder og heft underveis, og vi kan levere mer effektivt.  

Bodil Haukø

Bodil Haukø, daglig leder i Naturdata AS. Foto: Naturdata

Ulike bransjer – felles utfordringer

FRAM Namdal startet i november 2019 med ti bedrifter fra Indre Namdal, Steinkjer, Overhalla, Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik. De kom fra ulike bransjer, blant annet VVS, utmarkservice, produksjon, reiseliv og salg.

Bodil ble overrasket over hvor mange utfordringer bedriftene hadde felles, selv om de kom fra helt ulike bransjer.
– Deling av erfaringer med ledere fra andre bransjer ga meg mange verdifulle impulser, forteller hun.

Sparring med dyktige rådgivere

– FRAM Namdal har gjort meg i stand til å tenke annerledes, sier en av de andre deltakerne, Kjell Morten Kjøglum. Han er daglig leder i grunnentreprenøren GrunnPartner AS med base på Skogmo Industripark i Overhalla. Selskapet ble etablert i 2014 og har 17 ansatte som jobber i prosjekter over hele landet.
– Sparring med dyktige rådgivere for å optimalisere prosesser har betydd mye for meg, forteller Kjell Morten. Han mener FRAM Namdal har ført til at han oftere tenker strategi og utvikling. – Det gjelder å gjøre de små tingene bedre slik at de til sammen hever selskapet.

Kjell Kjøglum

Kjell Morten Kjøglum, daglig leder i Grunnpartner AS. Foto: Grunnpartner

Holdbar vekst

FRAM har som formål å sikre holdbar vekst og bedre bunnlinje for ambisiøse og utviklingsorienterte småbedrifter.  Innovasjon Norge eier programmet. Sammen med prosjektleder fra Proneo er de med på igangsetting og rekruttering av deltakerbedrifter. Proneo skreddersyr opplegg, samlinger og rådgivning til bedriftene ut fra deres behov.  

På samlingene er det workshops, foredrag og aktiviteter for å bidra til nettverksbygging mellom deltakerne. Utenom samlingene er det en dedikert rådgiver som sikrer at deltakerbedriftene gjennomfører planlagte aktiviteter. Innovasjon Norge dekker mye av kostnadene, men bedriftene må betale en egenandel i tillegg til å dekke egne kostnader.

Tre unike kvaliteter

– FRAM har tre unike kvaliteter. To av dem har med geografi og historie å gjøre, sier Ivar Skjerve, spesialrådgiver i Innovasjon Norge.

– Geografi: Vi samler bedrifter fra et mindre geografisk område. Historie: FRAM har vært kjørt i 30 år, og mange bedriftsledere har et personlig forhold til programmet, forteller Skjerve.
– Det at ulike bedrifter jobber sammen i grupper, er den tredje unike FRAM-kvaliteten.  

Ivar Skjerve

Ivar Skjerve, spesialrådgiver i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge

Gode resultater på tross av pandemien

– Pandemien gjorde FRAM Namdal til et annerledes FRAM-program, forteller Vegard Bjørnsen Saur i Proneo. I 2016 ble han prekvalifisert til å kjøre FRAM-program. Siden har han hatt ansvaret for fire program.
– Vi måtte vi kjøre noen av samlingene i FRAM Namdal digitalt. Dermed mistet bedriftene den uformelle erfaringsutvekslingen som foregår mellom personer på fysiske samlinger. Derfor valgte vi å forlenge programperioden med et halvår for å få gjennomført flest mulig samlinger fysisk, sier Saur. Han forteller at et par av bedriftene ble så hardt rammet av pandemien at det var vanskelig for dem å nå de målene som var satt.
– På tross av pandemien viser de fleste bedriftene gode resultater.

– For bedriften og ikke minst for meg som daglig leder har FRAM Namdal vært veldig viktig under pandemien, sier Bodil Haukø i Naturdata AS.
– Jeg har hatt en veileder og et nettverk som har vært der i ei vanskelig og utfordrende tid. Prosessen som FRAM programmet har involvert oss i, har hjulpet oss med å holde motet og «driven» oppe.

To nye FRAM-program i 2022

I samarbeid med Innovasjon Norge er Proneo allerede i gang med å planlegge to nye program med oppstart i 2022: FRAM Ytre Namdal og FRAM Værnesregionen. Ta kontakt med vår prosjektleder Vegard Saur for mer info og påmelding, eller les mer i vår flyer. 

FRAM Namdal

  • En del av Innovasjon Norges FRAM-program for små, ambisiøse bedrifter som ønsker å utvikle seg.
  • Skreddersydd av Proneo med hovedtemaene strategi og ledelse for ti bedrifter i Namdalen
  • Varte fra november 2019 til september 2021 med samlinger og rådgiving.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Vegard Saur

Vegard Bjørnsen Saur

Avdelingsleder Inkubator
[/wpbb-if]