Vegard Bjørnsen Saur

Avdelingsleder Inkubator

Vegard Saur

Forretningsutvikling
Leverandørutvikling
Klyngeledelse og nettverksarbeid
Prosess- og prosjektledelse
Forbedringsprosesser og lean

Vegard har over 20 års erfaring som rådgiver og prosjektleder, og mange års ledererfaring som daglig leder. Vegard jobber i hovedsak med forretnings- og bedriftsutvikling av bedrifter, spin-offs og gründere gjennom rådgivning innen blant annet strategi, tjenste- og produktutvikling, problemløsning, strukturering, markedsorientering og forretningsmodellering. Han har også arbeidet med internasjonalisering gjennom klyngen Windcluster Norway og Innovasjon Norges Global Growth program.

Prosjekterfaring

Innovasjon Norge. Prosjektleder og rådgiver for FRAM Strategisk ledelse Digitalisering. Flerbedriftsprosjekt med 10 bedrifter.

Innovasjon Norge. Prosjektleder og rådgiver for Global Growth, Circular Economy Poland. Flerbedriftsprosjekt med 10 bedrifter.

Windcluster Norway - Prosjektleder for Levenardørutvikling vindkraft, drift og vedlikehold.

Lierne Utvikling AS. Prosjektleder for Forstudie og Forprosjekt SMB-Utvikling Lierne.

Innovasjon Norge. Prosjektleder og rådgiver for FRAM Strategisk ledelse Nye Krefter. Flerbedriftsprosjekt med 10 bedrifter.