Trøndersk samarbeid ble kortreist industrieventyr

11. desember 2021

into

Gründerne i Sensor Innovation AS har gått fra idé til industriell produksjon på rekordtid. Sømløst samarbeid mellom ulike aktører har vært avgjørende for suksessen. –Et stjerneeksempel på hva som er mulig å få til i Trøndelag når alle gode krefter drar i samme retning, sier Per Anders Folladal, daglig leder i Proneo.

Les også om Sensor Innovation på MN24

Sensor Innovation har utviklet et avansert sensorsystem for å overvåke bygg og forhindre fuktskader. Fuktskader koster det norske samfunnet mange milliarder kroner hvert år.

Sensor innovation

Produktserien Into ble utviklet i testlaben til FAKTRY og er allerede i kommersiell bruk hos en rekke kunder. Nå jobbes det med å etablere en fullskala produksjonslinje i Selbu. Fra venstre: Bjørge Nesset, Sondre Nesset og Tor-Ove Nesset. Foto: Roy Strømsnes.

Kortreiste sensorer produsert i Selbu

Etter noen år med utvikling, FoU og innovasjon, er selskapet i gang med kommersialisering i stor skala. De første sensorene ble produsert av Norbit i Trondheim. Nå jobbes det med å etablere en fullskala industriell produksjonslinje i Norbits anlegg i Selbu.

Et sterkt kjerneteam med gode partnere

Sondre Nesset er daglig leder i Sensor Innovation. Han trekker fram samarbeidet samarbeidet med Proneo, Faktry og SINTEF som svært viktige suksessfaktorer.

–Det har vært helt kritisk, vi kan ikke være best på alt. Vår kjernekompetanse er knyttet til teknologi, produkt og byggeindustri. Alt som ligger utenfor denne kjernen, er vi avhengig av å skaffe oss gjennom strategiske partnere, sier Sondre.

Et lærebokeksempel på godt samarbeid

Proneosjef Per Anders Folladal mener historien om Sensor Innovation er et lærebokeksempel, og at nøkkelen ligger i god og naturlig samhandling mellom næringsliv, forskning og offentlige virkemidler. Han understreker også at Proneos deltakelse i Sivas inkubatorprogram har vært avgjørende, fordi dette gir tilgang til nødvendig finansiering og kompetanse for å løfte fram nye, bærekraftige vekstbedrifter.

–Det er først når vi får alle disse aktørene til å spille sammen at vi viser hvor gode og relevante vi faktisk er, sier Folladal.

–Det finnes mange gründere som er livredde for å trekke til seg folk fra utsida. Sensor Innovation har tenkt motsatt. De har oppsøkt kompetanse og samarbeidspartnere fra første dag. Det viktigste bidraget fra oss i Proneo har vært å hjelpe til med å skape disse koblingene, sier Folladal.

Gode hjelpere

Proneo er en del av Siva-strukturen og tilhører et nasjonalt kompetansenettverk for innovasjon og utvikling. Proneosjef Per Anders Folladal og Randi Torvik, Sivas fagleder for inkubatorer og næringshager, samarbeider tett om innovasjon og næringsutvikling i Trøndelag. Foto: Roy Strømsnes.

Prototyping og produktutvikling i Trondheim

Sensor Innovation har hatt stor nytte av å være en del av FAKTRY-miljøet på Sluppen i Trondheim. FAKTRY ble etablert i 2017 som en testlab for IoT og maskinvareutvikling. Her får oppstartbedrifter tilgang på avansert utstyr til å teste løsninger og utvikle prototyper. Bak satsingen står R. Kjeldsberg og Trådløse Trondheim.

–Målet vårt er å styrke koblingene mellom sentrale fagmiljø og dermed bidra til raskere innvoasjon, sier Ole Petter Bjørseth, administrerende direktør i R. Kjeldsberg.

Forskningsprosjekt i regi av SINTEF og NTNU

SINTEF har bidratt på flere områder underveis. I samarbeid med NTNU forsker de også på maskinlæring og algoritmer til bruk i varslingssystemet.

Berit Time, sjefsforsker i SINTEF Community, mener kompetansen og innstillingen til gründerne i Sensor Innvoation har vært viktige suksessfaktorer.

–De har stor drivkraft og klare mål for både utvikling og kommersialisering av produktet. De har erfaring fra forskningsprosesser og er flinke til å samhandle. De ser mulighetene og vet å utnytte dem, sier Time.

Trøndelag på kartet

Trøndelag er godt plassert på det europeiske innovasjonskartet. I en EU-kåring i 2017 ble fylket framholdt som den mest innovative regionen i Norge, og i et toppsjikt sammen med de beste regionene i Europa.

–Eksemplet med Sensor Innovation viser at det er mulig å få det til. Likevel er det mange gode initiativ i Trøndelag som ikke blir realisert fordi man ikke får til den riktige koblingen mellom industriaktører, kunder og virkemidler, sier Folladal.

Satser internasjonalt

Sensor Innovation har internasjonale ambisjoner for videre vekst. Nå rekrutterer de flere medarbeidere og bygger de en strategisk grunnmur for å sikre videre vekst.

–Vi sikter internasjonalt og har som mål å levere den beste løsningen i verden, fastslår daglig leder Sondre Nesset.

Case study

Per Anders Folladal i Proneo mener denne oversikten er et lærebokeksempel i godt samarbeid mellom næringsliv, forskning og offentlige virkemidler. Grafikk: Strømsnes Røe.

case study