Proneo bidro til å sikre
offentlig finansiering av «virtuelle kraftverk»

09. februar 2022

Skagerak Energi

Proneo ledet arbeidet med søknaden da teknologiselskapet Volue og Skagerak Energi fikk 12,8 millioner kroner i offentlig støtte til å utvikle «virtuelle kraftverk». Det er snakk om en plattform som kobler lokale ressurser som solceller og elbiler til energisystemet. – Proneo sin kompetanse på prosjektledelse og virkemiddelapparatet har vært viktig for at søknaden ble innvilget, Kjetil Storset, leder av området Distributed Energy Systems i Volue.

Det var Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge som gjennom programmet Pilot-E ga millionstøtten til Volue og Skagerak Energi. Pilot-E skal få fram miljø- og klimavennlig energiteknologi. 

«Virtuelle kraftverk»

Behovet for investeringer i det europeiske strømnettet er stort. 400 milliarder euro er anslaget for de neste ti årene, 14 milliarder euro bare i Norge. Volue og Skagerak Energi vil utvikle en løsning for å utnytte nettet bedre. Det vil redusere behovet for investeringer. En av gevinstene er redusert nettleie.

Løsningen kaller de «Next Generation Virtual Power Plant». Den går ut på å utvikle en plattform som samler lokale ressurser for produksjon og lagring av energi. Solceller på taket, elbil-batterier og varmtvannstanker skal samordnes i lokale, «virtuelle kraftverk». 

Mer variabel og oppstykket kraftproduksjon

– Energisystemet er verdens største og mest komplekse maskin. Nå blir denne maskinen enda mer komplisert på grunn av to trender, sier Kjetil Storset til Skageraknytt, Skagerak Energi sitt eget magasin. Den ene trenden er mer fornybar kraft. Det betyr at kraftproduksjonen blir mer variabel. Den andre trenden er at produksjon og lagring blir mer oppstykket på et stort antall mindre enheter.

– Skal folk flest få stabil tilgang til rimelig strøm, må vi klare å samordne og utnytte disse enhetene. Med dette prosjektet vil vi bidra til det, sier Storset til Skageraknytt.

Kjetil Storset

Kjetil Storset, leder av området Distributed Energy Systems i Volue.
Foto: Volue

Kvalitet i søknadsprosesser

Proneo kjenner virkemiddelapparatet og har kompetanse på søknadsprosesser og prosjektledelse. Det var avgjørende for at Volue og Skagerak Energi gikk til Proneo da det trengte en prosjektleder for arbeidet med søknaden til programmet Pilot-E.

– God kjennskap til både virkemiddelapparatet som helhet og hvert enkelt virkemiddel er viktig i arbeidet med slike søknader. Vi har sett at en erfaren og nøytral prosjektleder gir stor verdi for å sikre framdrift, forankring og kvalitet søknadsprosessen. Denne rollen har Proneo ivaretatt på en utmerket måte for oss, sier Storset. 

Ulike interesser må forenes

Når flere selskap går sammen om et innovasjonsprosjekt av denne typen, har selskapene gjerne ulike begrunnelser for sitt ønske om å delta.
– For at selskapene skal klare å samle seg om prosjektbeskrivelse, ansvarsfordeling og håndtering av mulige rettigheter til resultater av prosjektet, må det skje en modning gjennom søknadsprosessen. Proneo har bidratt til det, mener Storset. I tillegg har Proneo sørget for nødvendig framdrift, forankring og kvalitet, ifølge Storset.

– Proneos kompetanse på prosjektledelse samt rådgivernes personlige evner til å skape en god dialog og deres erfaring fra søknadsarbeid har vært viktige bidrag til at vi nådde fram med søknaden.

I tillegg til Volue og Skagerak Energi deltar NTNU, Coop, Lede og OSO Energy i prosjektet.

Kapasitet og gjennomføringskraft

– Gjennom dette prosjektet har vi vist at vi kan ta en koordinerende rolle og tilføre kapasitet og gjennomføringskraft til større sammenslutninger av tunge aktører, sier prosjektleder Rasmus Rønning i Proneo. Han mener samarbeidet med Volue og Skagerak Energi har gitt Proneo verdifull kunnskap om de utfordringene kraftbransjen må løse i åra framover.

Kompetent partner

Prosjektleder Tor Svartås i Proneo mener at arbeidet med prosjektet har styrket Proneo sin rolle som en kompetent partner for større bedrifter som søker offentlig finansiering av forskning og utvikling.

– Vi har fått større forståelse av viktigheten av å sette seg inn i de ulike roller og forventninger hos prosjektpartnerne, særlig der hvor søknaden utformes i et fellesskap av større bedrifter, mener Svartås.

FAKTA OM VOLUE

  • Ble grunnlagt i mars 2020 gjennom sammenslåing av de fire selskapene PowelScanmatic, Markedskraft og Wattsight
  • Basert på 50 års erfaring leverer selskapet innovative løsninger, systemer og innsikt til samfunnskritiske bransjer.
  • Markedsledende innen teknologiske tjenester som driver den grønne omstillingen.
  • Hovedmålet er å øke effektiviteten og fremme digitalisering på tvers av bransjer og samtidig redusere klimagassutslipp og miljøpåvirkning.
  • Over 2200 kunder på tvers av energi-, strømnett-, vann- og infrastrukturprosjekter i mer enn 40 land.
  • Hovedkontor i Oslo og mer enn 700 ansatte.

Vi hjelper deg gjerne med å utvikle din bedrift. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Knut Baglo

Knut Baglo

Avdelingsleder Rådgiving
[/wpbb-if]