Samarbeidende stjørdalsbedrifter skaper ny teknologi

11. januar 2023

Arnstad

Ordfører Eli Arnstad i Stjørdal er ikke overrasket over at det er gjennom nært samarbeid teknologiselskapene i kommunen utvikler verdensledende produkter. – I industrimiljøet på Tangen i Stjørdal har det alltid vært en kultur hvor man arbeider hardt og både samarbeider og konkurrerer for å bli bedre og styrke virksomhetene, sier Arnstad.

Samarbeidet mellom GreenFox Marine, Aurotech Ultrasound og Skala Maskon skaper nye, verdensledende løsninger for økt matproduksjon og bærekraft. Det de tre teknologibedriftene får til sammen, er ett av flere eksempler på den samhandlingskulturen stjørdalsordføreren beskriver.

Enormt marked

– Når vi får integrert teknologien for vaksinering i maskina for kjønnssortering, ligger det et enormt marked og venter på oss. Bare i Norge produseres det ca. 420 millioner settefisk i året, og tallet er spådd å øke betydelig fremover, forteller Erling Aspen, daglig leder i GreenFox Marine.

Hva består den egentlig av, denne samhandlingskulturen mellom teknologiselskapene på Tangen i Stjørdal? En faktor er nære personlige relasjoner i et oversiktlig miljø. Roger Gullikstad, som gründet GreenFox, er i dag elektronikkansvarlig i selskapet. Han hadde tidligere vært med på å gründe Aurotech Ultrasound AS, en dagens samarbeidspartnere. Halvard Andresen, driftsansvarlig i GreenFox Marine, gründet i sin tid forløperen til Skala Maskon, den andre samarbeidspartneren.  

Bredt utviklingsmiljø

I tillegg til personlige relasjoner mener Erling Aspen at både bredden i utviklingsmiljøet i Stjørdal og det å utnytte komplementær teknologi og kompetanse er viktige årsaker til at de tre bedriftene har lykkes sammen.

Erling Aspen. Foto: Privat

GreenFox Marine har tung elektronikk-kompetanse. De har utviklet et eget industrielt styringssystem som er sentral i løsningen for kjønnssortering av fisk. Selskapet har også god kompetanse innen kunstig intelligens, AI, som behandler store mengder data i løsningen. Skala Maskon har unik kompetanse innen maskinbygging og automasjon, samt god kompetanse innen løsninger for næringsmiddelindustrien og da spesielt havbruk. Aurotech sine produkter sikrer høyoppløselig ultralydbilder av god kvalitet som gir suksesskritiske data inn til GreenFox Marine sin AI.

Stjørdal – sentralt plassert

– Til sammen har denne komplementære kompetansen gitt oss en unik mulighet til å utvikle verdens første automatiske løsning for kjønnsbestemmelse av fisk, sier Erling Aspen. Men dette er ikke hele forklaringen på at de har lykkes, mener han. Det er enda en ingrediens i suksessoppskriften: 

– Her i Stjørdal, rett ved flyplassen og en knapp halvtime fra teknologihovedstaden Trondheim er vi sentralt plassert for samarbeidspartnere og kunder i både inn- og utland. Det bidrar til at det er mulig for oss å få fram nye bærekraftige løsninger til nye markeder over hele verden.

Verdensledende

– For oss i Aurotech Ultrasound har det vært spennende å bistå i arbeidet med den tekniske løsningen til GreenFox Marine. Det er første gang vi bruker vår ultralyd-skanner i aquakultur. Det er interessant å se hva som er mulig å få til i en ny brukssituasjon. Spesielt hvis man i fellesskap lykkes med å løse

Arnstein Græsli. Foto: Privat

sluttbrukerens utfordring, sier daglig leder Arnstein Græsli i Aurotech Ultrasound. Selskapet hans er verdensledende innen høyfrekvens høykvalitets ODM ultralydskannere. Selskapet jobber kontinuerlig med videreutvikling av sin MANUS ultralydteknologi for å være i denne posisjonen. De ser en betydelig vekst i etterspørsel og salg av produktene sine og planlegger utvidelse av selskapet for å møte denne veksten.

Arnstein Græsli forteller at samarbeidet har gjort dem bedre kjent med GreenFox Marines produktidé og marked.
– Vi håper de lykkes med industrialiseringen og markedsintroduksjonen, og at det vil gi oss økt salg av vårt produkt. Det vil gi en vinn-vinn for begge selskaper. Spesielt artig er det hvis vi kan lykkes internasjonalt med et samarbeide mellom bedrifter i vår region, mener Græsli.

Veien videre

De tre samarbeidspartnerne har ikke til hensikt å hvile særlig lenge på sine laurbær. GreenFox Marine har allerede solgt sin første maskin for kjønnssortering av laks.

– Det er mye som skjer hos oss nå, forteller Erling Aspen.
– Vi har fått veldig god respons på løsningen vår. Akkurat nå så har vi samtaler med den største og mest

Jon Anders Leikvold. Foto: Skala Maskon

kjente operatøren for kjønnssortering i Chile. Vi har også god respons fra Canada, Island og UK.

Aspen forteller at det norske markedet dessverre er preget av den usikkerheten som grunnrenteskatten skaper.
– Bedriftene er tilbakeholdne med å investere. Likevel har vi god dialog med de største aktørene. Vi tilbyr også leie-tjenester med bruk av vår maskin, slik at kunden bare betaler for hver kjønnssortert fisk.

Kommunen vil legge til rette

Ordfører Eli Arnstad er ikke i tvil om at teknologimiljøet på Tangen består av kompetansebedrifter som er viktige for Stjørdal i årene som kommer:

For oss i Stjørdal kommune er det viktig å være med å legge til rette så godt vi kan ut fra bedriftenes behov, enten det er lokaliteter, rekruttering eller gode tjenester, sier Arnstad.

____________________________________________________________________________________

FAKTABOKS 
GreenFox Marine, Aurotech Ultrasound og Skala Maskon  

  • Har utviklet verdens første maskin for kjønnssortering av laks i samarbeid med Aurotech Ultrasound AS, som holder til i Tydal i Stjørdalsregionen. 
  • Aurotech er verdensledende innen høyfrekvens høykvalitets ODM ultralydskannere. 
  • Skala Maskon AS, også en stjørdalsbedrift, har en verdensledende vaksinemaskin for fisk.  
  • Sammen har de tre bedriftene en plan om å innlemme GreenFox Marine sin teknologi for kjønnssortering i Skala Maskon sine vaksinemaskiner. Med den kombinerte løsningen håper de å kunne både vaksinere og kjønnsbestemme 40 000 fisk i timen.