Mindre forurensning med bedre gjenbruk

27. april 2023

cancellation-g6753f5959_1920

Hvor mange tonn med forurenset jord, stein, pukk, tegl og betong kunne blitt gjenbrukt i stedet for å bli kjørt på deponi, og hva hadde det betydd økonomisk og for klima avtrykket til bedriften din? Bli med på fagdag og lær mer!

Bare i 2022 tok avfallsdeponiet i Skjørdalen i Verdal imot 25 000 tonn med forurensede masser. Brorparten av massene ble levert av entreprenører på Innherred – og vi tror mye av det kunne blitt gjenbrukt hvis det var enklere å behandle det.

– Jeg er overbevist om at det vil øke konkurransekraften hos entreprenørene hvis vi jobber sammen om å ta i bruk resirkulerte gravemasser og betong/tegl, sier Trond Norum, som er leder i Civac.

Sammen med Industrinavet i Trøndelag og prosjektgruppa inviterer Civac til fagdag 3. mai  “Nye muligheter for gjenbruk av rene og forurensede masser”.

Fagdagen vil gi deltakerne et innblikk i problemstillinger og muligheter rundt anvendelse av lett forurensede tunge grave- og betongmasser.

– I tillegg skal vi se på hvilke behov både kundene og de store byggherrene har i tiden fremover, sier Norum. – Vi vet at det vil komme nye regler fra EU om hvordan forurensede masser skal håndteres, og det kan lønne seg å være ute av startgropa når de kommer.

Etablert samarbeid

Med Proneo som partner i bedriftsnettverket ReMass er 9 bedrifter på Innherred allerede i gang med å jobbe med hvordan jord, stein, pukk, tegl og betong kan gjenbrukes.

– Vi er allerede ferdige med det første prosjektåret, og har lært mye om sirkularitet og gjenbruk, forteller Tore Svartås, som er administrativ koordinator for bedriftsnettverket.

– Vi mener bestemt at offentlige og private aktører bør samarbeide om å finne økonomisk bærekraftige løsninger for å gjenbruke og resirkulere masser. Deponiet i Skjørdalen vil gå fullt i løpet av overskuelig fremtid, og det tvinger oss til å tenke nytt.

Bli med på fagdag og lær mer!

Vil du bli med på fagdagen? Her kan du lese hele programmet, se hvem andre som skal delta og melde deg på. Seminaret er selvfølgelig gratis.

Fagdag Nye muligheter for gjenbruk av rene og forurensede masser