Innovasjonsdagen 2024

16. januar 2024

earth-2581631_1280

Innovasjonsdagen er et samarbeid mellom NiV, Proneo, Innovasjon Norge,
Forskningsrådet og Trøndelag fylkeskommune.

Dato: 14. februar

Tidspunkt: 10.00 – 15.00

Sted: Proneo Næringspark, Kjøpmannsgt. 10, 7500 Stjørdal

 

På programmet: 
10.00

 • Bærekraft og innovasjon en forutsetning i våre kredittsaker (Taksonomi)
  v/Hanne Lillebø Walsh/Sparebank1 SMN
  Muligheter gjennom internasjonalisering og globalisering
  v/Martin Olsen/Innovasjon Norge

11.00 Kort pause

Bedriftscase:

 • Vår vei inn i markedet. Vi har gjort bærekraft til konkurransekraft
  v/Martin Austeen/EnergonX
 • Veien fra elektronikk og styringssystemer til fiskehelse
  v/Erling Aspen/Greenfox Marine

12.00 Lunsj

12.45

 • Forskning en ressurs for innovasjon i SMB
  v/Forskningsrådet, Regionalt Forskningsfond, Norsk Katapult – Katapult node Trøndelag
 • Verden er vårt marked fra dag 1
  v/Torbjørn Balstad/SAFE Solutions
  Oppsummerende dialog – veien videre

14.00-15.00

 • Anledning til individuell dialog med virkemiddel-aktørene 
  Kom gjerne med innspill til tema eller prosjekter i forkant, som kan legges til grunn for denne dialogen til [email protected]