Prosjekt Beskyttede Betegnelser i Trøndelag

17. januar 2024

_MG_5157

Proneo AS har i samarbeid med flere partnere arrangert en konferanse om prosjektet for “Beskyttede Betegnelser Trøndelag (BB/BBT)”. Vi har smakt på maten og er nå motiverte til å bli kjent med, rekruttere og forstå hva Beskyttede Betegnelser står for.

Trøndelag har satt matarven på det internasjonale matkartet med produkter som har beskyttede betegnelser. Disse produktene inkluderer Festsodd fra Trøndelag, badsturøkt kjøtt på Namdalsk vis, fjellmandel fra Oppdal, økologisk tjukkmjølk fra Røros, skjenning og skjørost fra Rørostraktene.

Prosjektet synliggjør hvor viktig det er å øke kunnskapen om Beskyttede Betegnelser. Kun 3 % av Norges befolkning kjenner til dette, mens det i Tyskland er hele 96 % som kjenner tilsvarende.

Oi! Trøndelag Mat og Drikke sin egen Aslaug Rustad har en ambisiøs målsetting om at alle kommunene i Norge skal ha sitt eget produkt med beskyttet betegnelse. Stiftelsen Norsk Mat har satt seg et mål om 50 produkter innen 2030. Det arbeides region for region for å øke fokus, kunnskap og antall produkter. Trøndelag er pilot for satsningen og er den første til å gjennomføre hovedprosjektet. Blant annet er det laget en oppdatert profil og verdenspremiere på to nye videoer til bruk i markedsføringen.

Daglig leder i Stiftelsen Norsk Mat, Nina Sundqvist, trekker frem at Trøndelag har hele 6 produkter av de 32 produktene med beskyttelse, i dag. Et av dem er Festsodd fra Trøndelag, som ble presentert av Marius Værdal fra Inderøysodd. De ser et stort potensial i å fremme Beskyttede Betegnelser og har vært en av initiativtakerne til prosjektet. Fjellmandel fra Oppdal har stor stolthet blant produsentene og den kunnskapen som bygges med produksjon på over 400 meter over havet.

Tine ønsker å beskytte brunost, og det er startet et arbeid sammen med andre norske brunostprodusenter for å få en beskyttet betegnelse. Det søkes nå om beskyttet tradisjonelt særpreg i et samarbeid med 16 aktører. På avslutningsdagen kunne også Rørosmeieriet fortelle at de skal søke beskyttelse på Rørossmør og Rørosrømme.

Røros kommune har et høyt fokus på lokalmat og ønsker å være en bidragsyter og god kunde. De trekker frem signert matmanifest som grunnpilar for arbeidet. 

Matsatsningen i Trøndelag Fylkeskommune har i 20 år vært en del av regional strategi for verdiskapning. Strategien sier noe om retningen i planverket, og her skal man videreutvikle satsningen på Trøndelag som matregion.

 


Fakta:

Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som sikrer norsk mat- og drikkekultur beskyttelse og anerkjennelse. Kontaktperson for ordningen er Nina Hegdahl i Stiftelsen Norsk mat.

Beskyttede betegnelser er viktig for å bevare den unike smaken og mangfoldet i norsk mat- og drikkekultur. Merkeordningen gir anerkjennelse til produkter som kommer fra spesifikke geografiske områder. Den garanterer at det brukes tradisjonelle produksjonsmetoder. Det bidrar til å bevare autentisk smak og unike oppskrifter som har utviklet seg over generasjoner. Nå ønsker man flere produkter med i merkeordningen som i Norge organiseres av Stiftelsen Norsk mat.

Den norske merkeordningen er direkte knyttet til EU’s merkeordning for geografiske betegnelser, kjent som «Geographical indications».

Disse var representert på samlingen:

 • Brattlia økogård
 • Coop
 • Desell
 • Fjellmandel fra Oppdal
 • Inderøykarve
 • Inderøy Slakteri
 • Innovasjon Norge
 • Namdalskysten Næringsforening
 • Nasjonalparken Næringshage
 • Nasjonalparkhagen Oppdal
 • Oi trøndersk mat og drikke
 • Proneo
 • REMA 1000
 • Røra Bakeri
 • Rørosmat
 • Røros Kommune
 • Rørosmeieriet as
 • Stiftelsen Norsk mat
 • Tine SA
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Visit Innherred

Linker til hjemmesidene:

Hjem | Beskyttede Betegnelser

Forside – Stiftelsen (stiftelsennorskmat.no)

Proneo | Bistand ved utvikling og oppstart av din bedrift

Teksten er kontrollert etter at den er forbedret med AI