Brukt utstyr blir som nytt

27. mai 2024

Bastian Overå t.v. og Mario Nordly.

Etter mindre enn ett års drift har oppstartselskapet AquaFind ekspandert til Chile. Ideen er like enkel som den er genial; De kobler selgere og kjøpere av brukt utstyr til havbruksnæringa.

Mario Nordly

Mario Nordly, CEO i AquaFind

– Jeg har jobbet i næringa i 10 år selv, og vet at det ligger store verdier og støver ned på lokalitetene, sier Mario Nordly, som er CEO i AquaFind. – Det er verken økonomisk eller miljømessig bærekraftig.

Mario og studiekameraten Bastian Overå etablerte selskapet mens de studerte på BI i Trondheim, og det siste året har de jobbet fulltid med å få selskapet opp og stå. Det har gått over all forventning.

Mario, som opprinnelig kommer fra Chile, har hatt praksis i både Norge og Chile, og har sett forskjellen mellom næringene i de ulike landene. Selv om akvakulturindustrien i Chile har vokst raskt og er et modent marked, har de ikke hatt den samme teknologiske utviklingen som i Norge. Utstyret som er utdatert her hjemme, er derfor ettertraktet i den chilenske havbruksnæringa.

Bistår selgere og kjøpere

– Dette må jo ha en verdi for noen, tenkte vi, forteller Bastian Overå.

Bastian Overå t.v. og Mario Nordly

En markedsundersøkelse AquaFind gjennomførte, viste at flere norske selskap har prøvd å selge brukt utstyr på finn.no, men at det ikke har fungert. Så selv om AquaFind har opprettet en digital markedsplass for kjøp og salg av brukt utstyr som er kostnadsfri for den norske næringa, er det bare trinn 1 i prosessen.

– De fleste salgene så langt har kommet ved at vi har blitt kontaktet av aktører som trenger noe, og så har vi aktivt gått ut og lett etter det for dem, forteller Mario. – Mye kommer gjennom vår ansatt i Chile, som har et godt nettverk blant oppdretterne der.

AquaFind fungerer altså som en slags megler.

– Tanken er at vi skal gjøre jobben for de som har utstyr de vil selge, fortsetter Mario. – Ikke bare finner vi potensielle kjøpere, men vi står for dialogen med dem, selve salgskontraktene og organiserer frakten – for å nevne noe.

Så langt har alt fra undervannskamera, fôrspredere, notvaskere, luseskjørt og aggregat funnet veien over havet til chilenske oppdrettsselskaper. Tilsvarende har merder som har blitt for små for de norske oppdretterne, brukte flyteringer, arbeidsbåter, fôrflåter, klekkeskap og bedøvelseslinjer byttet hender i Norge. Slik blir levetiden til utstyret utnyttet maksimalt.

– Ved å gjenbruke fullt brukbart utstyr, reduseres klimafotavtrykket til både kjøper og selger, sier Bastian.

Gode samarbeidspartnere

SinkabergHansen har vært pilotkunde for gründerne i AquaFind.

– De tok imot oss med åpne armer, og siden vi begynte samarbeidet for et halvt år siden, har vi solgt en del utstyr for dem, forteller Bastian.

AquaFind har også god hjelp av det trønderske innovasjonsselskapet Proneo, hvor de gjennomførte et pre-inkubator-løp før de nå er en del av inkubatoren til Proneo.

– Vi har fått utrolig god hjelp av Proneo, forteller Mario. – Ikke bare er de uvurderlige sparringspartnere for oss, men de har tilgang på et nettverk med mye kompetanse. I tillegg har de bistått oss med søknader til Innovasjon Norge, og vi har spart penger gjennom å benytte oss av de rabatterte prisene de har på juridisk bistand.

Parallelt med at AquaFind har opprettet et eget selskap i Chile, snuser de også på andre markeder.

– Det er et stort potensial i utlandet, forteller Mario. – Siden vi kjenner kulturen i Chile og snakker spansk flyttende, var det enklere for oss å starte opp der, men vi har allerede blitt kontaktet av andre markeder og gleder oss til å utvide driften etter hvert.