Håvard Sørli, prosjektleder Tindved Kulturhage AS

Håvard Sørli, prosjektleder i næringshagen Tindved Kulturhage AS.