Laster Arrangementer

Hvordan beskytte seg mot usynlige trusler – datasikkerhet for bedrifter

06. desember 2023 - 06. desember 2023

09:00 - 10:30

cyberattack

Så og si alle bedrifter har datasystemer og digital informasjon som er kritisk for den daglige virksomheten og som har stor verdi for bedriften. Om informasjonen blir endret eller ødelagt, eller kjent for uvedkommende, får det store konsekvenser. Et uhell eller et vellykket digitalt angrep mot bedriftens systemer og data vil potensielt kunne være ødeleggende.

Gjennom dette webinaret vil du få innsikt i på hvilke måter datasystemene og bedriften kan være utsatt for risiko, og hva du kan gjøre for å forebygge sikkerhetshendelser. Emnene gjennomgås i to deler: Del 1 om risiko, sårbarheter og konsekvenser. Del 2 om systematisk arbeid og tiltak for å bedre datasikkerheten.

Nærmere program og informasjon finner du påmeldingssiden


Olav Berg Aasen

Olav Berg Aasen har omfattende erfaring som leder fra IT-bransjen, bank/finans og statlig sektor, blant annet fra Gjensidige, Capgemini og Domstoladministrasjonen. Han er erfaren rådgiver til private og statlige virksomheter og har variert internasjonal erfaring. Olav har spisskompetanse innen

  • styring med digital risiko og sikkerhet
  • strategisk bruk av IT og digitalisering
  • eierstyring av prosjekter og tiltak