Ebbe Deraas

Forsvarskoordinator Midt-Norge

ebbe-552x624

Ferdigheter: Forsvars- og sikkerhetsarbeid, kriseledelse og krisehåndtering, lederskap og nettverksbygging.

Ditt Proneo
Du har en god ide eller et produkt som du mener kan være av interesse for Forsvaret men du vet ikke helt hvordan du skal komme i kontakt med de rette instansene for å presentere og utvikle produktet ditt. Du driver en virksomhet som ønsker å se på muligheten for å lage gode leveranseavtaler med Forsvaret eller Totalforsvaret og trenger hjelp til å utvikle tilbudet ditt og komme i kontakt med de rette folkene. Du arbeider i Forsvaret eller Politiet og sitter med behov for nye systemer og redskaper for å gjøre jobben din bedre. I rollen som forsvarskoordinator kan jeg hjelpe deg med å orientere deg og etablere kontakt med den rette avdelingen eller kontaktpersonen.

Mitt Proneo
Oppdragsgiverne mine er Trøndelag fylkeskommune og Trondheim og Stjørdal kommune mens det administrative opphenget er Proneo. Kombinasjonen gir handlekraft og handlingsrom for å drive næringsutvikling og legger til rette for god samhandling/samvirke mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Den gir rom for å gi råd om god regional samfunnspolitikk til det beste for Forsvaret og samfunnet og gjør det mulig å spille en aktiv rolle i trekantsamarbeidet mellom Forsvar, forskning og industri. Med Proneo har jeg tilgang til svært dyktige og motiverte kolleger med bred erfaring og kompetanse.

Rådet
Forsvaret kan for utenforstående virke utilgjengelig og vanskelig å tilnærme seg. Det gjelder å ha tro på det du driver med, så kan jeg hjelpe deg et stykke på veien.

Eksempelet
Børstad transport inngikk nylig en 7-års kontrakt med Forsvarets Logistikkorganisasjon på spesialtransport for Forsvaret i Midt-Norge. Et godt eksempel på at representanter fra næringsliv i Trøndelag er konkurransedyktige og evner å hevde seg. Et annet eksempel er D-Ice, et nisjeprodukt i flyindustrien, som ganske umiddelbart etter kontakt ble koblet opp mot MIDSEC, den midtnorske forsvars- og sikkerhetsklyngen, og mot Forsvarsmateriell og gjenkjøpskontoret hos Forsvarsmateriell.