Rekordår for Proneo og trønderske gründere

15. februar 2022

Proneo Inkubator

I 2021 har Proneo bidratt til å utløse investeringer for over 185 millioner i 60 teknologirettede oppstartsselskaper. – Dette er fantastiske tall som sier noe om innovasjonskraften i trøndersk næringsliv, sier inkubatorleder Stein Morten Holberg.

Proneo inkubator ser tilbake på et år med rekordhøy aktivitet og de beste resultatene de har oppnådd noensinne. Inkubatorleder Stein Morten Holberg er storfornøyd og konkluderer med at det spirer og gror i trøndersk næringsliv.

–Det er en tydelig trend at bedriftene jobber mer effektivt med markedsavklaring og nettverksbygging. Det gjør at de blir mer attraktive for investorer og kommer raskere ut i markedet, sier Holberg. 

Sammen med resten av rådgiverteamet i Proneo har han vurdert totalt 361 bedrifter og forretningsideer det siste året. 60 av disse har de valgt å jobbe videre med i inkubatoren. Selskapene har hentet inn til sammen 145 millioner i ny egenkapital, og har i tillegg mottatt 41 millioner i innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet. I sum er det utløst investeringer for over 185 millioner kroner i disse selskapene i 2021.

Proneo Inkubator

Inkubatorleder Stein Morten Holberg (til høyre) og prosjektleder Sindre L. Nyeng kan se tilbake på et år med rekordhøy aktivitet og sterk vekst. Foto: Trond Eliassen/ Strømsnes Røe.

–Vi lykkes best sammen

Proneo er en del av Siva-strukturen og jobber primært med industrirettede teknologiselskaper. Selskapene kommer fra hele Trøndelag, men i 2021 har det vært en betydelig vekst i Trondheim. Det skyldes blant annet Proneos nære samarbeid med FAKTRY-miljøet på Sluppen. 

–Vi ser at vi lykkes best når vi samarbeider med andre, forteller Holberg.

–Vi jobber også tett med aktører som Tequity Cluster og Connect Midt-Norge. I tillegg har vi et nært samarbeid med de ledende forsknings- og industrimiljøene i regionen, og vi har et relevant nasjonalt og internasjonalt nettverk som vi ofte benytter. I sum blir dette verdifulle ressurser for teknologirettede oppstarts- og vekstselskaper i Trøndelag, sier han.

Viktig for Trøndelag

Berit Rian, administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, mener dette er gode nyheter for næringslivet i Trøndelag, og et bevis på at samarbeid lønner seg.

­– Her har både Proneo og mange andre utviklingsaktører gjort en god jobb. Mye av vekstpotensialet i Trondheimsregionen i årene framover ligger i å knytte tettere bånd mellom teknologihovedstaden Trondheim og de sterke industri- og kunnskapsmiljøene i regionen. Slike resultater bidrar forhåpentligvis til at flere gründere lykkes og at flere vekstselskaper blir værende i Trøndelag, sier Rian. 

Avhengig av strategiske partnere

Sensor Innovation er et av selskapene som nyter godt av disse ressursene. De har gått fra idé til industriell produksjon på rekordtid, med god hjelp fra Proneo og det nære samarbeidet med industri- og kunnskapsaktører i regionen.

–Det har vært helt kritisk, vi kan ikke være best på alt. Vår kjernekompetanse er knyttet til teknologi, produkt og byggeindustri. Alt som ligger utenfor denne kjernen, er vi avhengig av å skaffe oss gjennom strategiske partnere, sier Sondre Nesset, som er daglig leder i Sensor Innovation.

Proneo Inkubator

Sensor Innovation hatt god nytte av testlaben til FAKTRY og har utviklet en produktserie som allerede er i kommersiell bruk hos en rekke kunder. Nå jobbes det med å etablere en fullskala produksjonslinje i Selbu. Fra venstre: Bjørge Nesset, Sondre Nesset og Tor-Ove Nesset. Foto: Roy Strømsnes/ Strømsnes Røe.

Et annet eksempel er selskapet BoxWall, som har utviklet en smartere og mer bærekraftig måte å bygge hus på. Nå er teknologien tatt i bruk i et større pilotprosjekt. Siva og Proneo vært viktige samarbeidspartnere helt fra starten. ­

–Gjennom Proneo Inkubator har BoxWall fått hjelp til forretningsutvikling og tilgang på industrielle nettverk, forskningsressurser og kompetanse. Dette har blant annet resultert i et utviklingsløp sammen med Manufacturing Technology Norwegian Catapult, sier Håvar Moe, daglig leder i BoxWall.  

Tenker internasjonalt

Proneosjef Per Anders Folladal gleder seg naturligvis også over resultatene og mener noe av forklaringen ligger i at flere av selskapene tenker internasjonalt.

­–Dette er viktig både for Trøndelag og Norge. For oss i Proneo er det en fjær i hatten og en stor motivasjon å få lov til å jobbe med disse selskapene.

Han trekker fram Proneos spisskompetanse på forretningsutvikling og nettverksbygging som viktige ingredienser i suksessoppskriften.

–Vårt største aktivum er at vi er flinke på forretningsutvikling og at vi har et stort nettverk bestående av relevante FoU-, kapital- og industriaktører. I sum blir dette en skikkelig kraftpakke for oppstartselskapene. Vår ambisjon framover er å styrke oss ytterligere som en kompetent ressurs for bedrifter som er i posisjon for skalering og vekst, forteller Folladal.


Fakta om Proneo

  • Proneo er et av landets største innovasjonsselskaper med 20 ansatte fordelt på lokasjoner i Verdal, Stjørdal, Trondheim, Rørvik og Flatanger.
  • Proneo Inkubator tilhører Siva-strukturen og er en del av et landsdekkende innovasjonsnettverk.
  • Spesialiserer seg på industriell teknologiutvikling, sirkulærøkonomi og grønn omstilling.