Paul Sverre Røe

Prosjektleder

Paul Sverre Røe

Forretningsutvikling
Prosess og prosjektledelse
Etablererveiledning
Mat og natur
Innovasjon grønn sektor

Paul Sverre har over mange års erfaring med forretningsutvikling knyttet til oppstartsbedrifter og nyetableringer, spesielt innen naturbaserte næringer. Paul Sverre arbeider best i direkte dialog med kunden og underviser på etablererkursene som kjøres i hele Trøndelag.

Prosjekterfaring

Smart Mobility Norway AS. Prosjektleder forskningsanlegg for fremtidens bilteknologi og transportsystemer

Meråker og Melhus kommune. Ansvarlig for Proneos kommuneavtaler, 1.linjetjeneste

Oi! Trøndersk Mat og drikke AS. Prosjektleder for utvikling av vekstprogram for lokalmatbedrifter i Trøndelag

Siva SF. Prosjktleder for etablering av nasjonalt mat- og naturinkubatorprogram