Vigdis Haldorsen

Prosjektleder

vigdis-1-552x624

Mitt råd til deg:

Ferdigheter: Prosessledelse og forretningsmodellering

Ditt Proneo
Jeg bidrar til at forretningsideen din får best mulig vekstvilkår, slik at den kan bli en solid bedrift. Jeg har verktøy og arbeidsmodeller som bidrar til at du  tar bedre beslutninger og strategiske valg. 

Med forretningsmodellering, budsjettering, analyser og egenutvikling får du vurdert flere sider av ideen din. Underveis får du muligheten til å reflektere over et viktig spørsmål: «Er jeg rett person til å drive som selvstendig næringsdrivende?».

Jeg har vært selvstendig næringsdrivende selv, og kan i mange sammenhenger kjenne meg igjen i prosessene i en bedriftsetablering. Jeg er en rådgiver som er opptatt av at nøkkelpersonene i bedriftene skal være best mulig forberedt og ha grunnleggende kunnskap om hvordan bedriften skal drives.

Vi har ingen penger å dele ut, men vi kan hjelpe deg å finne finansieringsordninger du kan søke på. Hvis du har behov, kan jeg hjelpe deg med å utforme søknaden. Jeg gjør det enkelt for deg ved å bistå med det jeg er god til, sånn at du kan bruke tiden din til det du kan best.

Mitt Proneo
Arbeidsoppgavene i Proneo er en kilde til egenutvikling og motivasjon. Det gleder meg at bedriften lar meg ha et samfunnsengasjement utover de daglige arbeidsoppgavene mine.

Jeg er opptatt av nettverk, relasjoner og personlig utvikling både for meg selv og personene rundt meg. Når personer får ny kunnskap, får de også ny innsikt – dermed endres vi.  Det gir både muligheter og motstand å vokse på.

Jeg håper jeg er en person som tør å utfordre og være raus i tette relasjoner: En gang fikk jeg en hjemmelaget ring av ei dame som takk for hjelpen. Den er for meg et symbol på at jeg tør være nærme, og at jeg lar folk komme tett på meg

Rådet: 
Vær positiv og tenk alltid muligheter, og vær mottakelig for innspill og ideer.

Eksempelet:
Vi veileder etablerere i kommunene Levanger, Verdal og Stjørdal. Vi bruker kompetansen vår bredt, og løser kommunenes oppgaver på en effektiv måte så vel som å sørge for at innbyggere i kommunen får et godt tilbud.