Stein Morten Holberg

Prosjektleder

Stein Morten Holberg

Mitt råd til deg:

Ferdigheter: Forretningsutvikling og strategiarbeid.

Ditt Proneo:
Ingen bedriftsledere, forretningsideer eller utviklingsprosesser er like. Vår jobb er få deg til å lykkes med din forretningside, og det på så kort tid som mulig. Dette får vi til gjennom utstrakt bruk av vår felles kompetanse og erfaring innen utvikling av nye virksomheter, samt å benytte vårt utstrakte nettverk og samarbeidspartnere for å innhente alt fra markeds- og behovskompetanse til spesialiserte fagfelt som kontraktsrett, forhandlinger, patenter og økonomi.

Mitt Proneo:
Proneo handler om å videreutvikle regionen vår, og det gjør vi gjennom å styrke næringslivet og etablere nye konkurransedyktige arbeidsplasser i en stadig mer global markedsplass. Trøndelag har alle mulighet til å lykkes, og Proneo skal bistå på veien dit. Vi er nysgjerrige, vi er rause, og vi er effektive. Slik blir det resultater av.

Rådet:
Det er en ting som er viktigere enn alt annet når du skal starte bedrift, og det er å tidlig begynne å snakke med kundene. Altfor mange utvikler sine produkter og tjenester med utgangspunkt i egne hypoteser om hva kundene har behov for. Mitt råd er å komme deg ut og lytte til kundenes behov så tidlig som mulig, og så utvikler man produktet i tett samarbeid med enkelte pilotkunder etterpå.

Eksempelet:
Hoopit – Club United AS
Det er mange årsaker til å starte opp en virksomhet, men en av de sterkeste driverne er når gründerteamet ønsker å styrke nærsamfunnet til hver enkelt av oss. Det å knytte barn, foreldre, den lokale frivilligheten og det lokale næringslivet i lag på en bedre måte i et ellers globalisert marked. Hoopit er i starten på en fantastisk reise der ny teknologi og nye forretningsmodeller skal bidra til mer lokal samhandling og verdiskaping. Vi er med på reisen, og gleder oss til fortsettelsen.