Kundehistorier Rådgivning

Bærekraft rett i øret

Industrikjempen Norske Skog Skogn og ressursklyngen Civac har tre ting felles. Begge satser offensivt på bærekraft, livslang læring og podkast som læringsmetode. I samarbeid med podkastutvikleren LØRN og rådgiverne i…

Les mer »
Mat ERG

–En kjempemulighet for Innherred

I 2022 blir Trondheim og Trøndelag som første region i Norge kåret til Europeisk matregion. Tittelen European Region of Gastronomy (ERG) henger høyt og går til regioner som tar lokal…

Les mer »

Ressurser på avveie

Store mengder råstoff er på avveie på Innherred, viser en ressurskartlegging gjort rundt industriparken på Skogn. Kartleggingen skal gi grunnlag for nye miljøvennlige bedriftsetableringer i regionen. – Det har vært…

Les mer »