Økt sikkerhet
til lands, til vanns og i luften med

Som pilot i SAS hadde Tor Krokstad jevnlige trening i flysimulator.
Han merket seg at instruktørene manglet et hensiktsmessig verktøy for å registrere, evaluere og dokumentere adferd og reaksjonsmønster til pilotene. Instruktørene brukte penn og papir noe som ga begrensede muligheter til å gi gode tilbakemeldinger til pilotene og for å gi innsyn i hvilke problem det måtte arbeides videre med.

Les hele historien

I symbiose med
Verdal Industripark

Securo og Hypoxic Technologies er ektefødte barn av miljøet i Verdal Industripark. Her har innovative ideer og pågangsmot blitt koblet med gode sparringspartnere, andre gründere, og industrielle samarbeidspartnere som del av et effektivt innovasjonssystem. Resultatet er to spennende bedrifter i sterk vekst.

Les hele historien

Utvikler software i
næringsparken på Stjørdal

I Proneos næringspark på Stjørdal utvikler Enoco et styringssystem som gir bedre inneklima og 30-50 % reduserte energikostnader. Gründer Ulf Roar Aakenes valgte å ta med sitt selskap fra teknologihovedstaden Trondheim for å etablere seg i Stjørdal.

Les hele historien

Næringsutvikling og vekst

Næringssjef Jorulf Husbyn brenner for utvikling, ikke bare for sin "egen kommune", men for hele Midt-Norge. Derfor er det viktig for han at alle - politikere, kommuneadministrasjon og næringsliv - får et best mulig utgangspunkt for å forstå helheten og mulighetene for utvikling.
 
- Alle bør ikke gjøre alt. Ved å samarbeide kan kommunene i fellesskap legge bedre til rette for næringslivet og skape større muligheter i fellesskap.

Les hele historien

Vil være
i vinden

Kristian Holm i Kongsberg Renewables Technology vil være mer I vinden – ikke rart da at møterommet heter «storm». Han selger styringssystem som skal gjøre vindmøller verden over mer effektive – og dermed mer lønnsomme.

Les hele historien

Har tak på torva
og trives i det grønne.

Kirsten Fossli har tak på torva og trives i det grønne. Hun er alltid på jakt etter nye produkter som kan utvikle familiebedriften på Frosta.

Familien Fossli har erfaring i innovasjon og nyskaping. Det er 55 år siden faren til Kirsten startet arbeidet med det som etter hvert utviklet småbruket på 80 mål, med poteter, jordbær og grønnsaker, til en bedrift godt forankret i trøndersk jord.

Les hele historien

Miljøgevinst i bøtter og spann

Fra Hell i Stjørdal er et norsk-italiensk par i ferd med å realisere en grûnderdrøm som vil gjøre vår hverdag litt enklere, gi lavere renovasjonskostnader og spare miljøet.

Les hele historien

Bekjemper
rust på dypt vann

Svenn Magne Wigen tok det store spranget for to år siden. Han gikk fra trygg jobb til å starte ny virksomhet. Så fikk han to kriser midt i fleisen.
- Vi var knapt i gang før nedturen kom i olje- og gassnæringen. Samtidig ble det krøll på handelsforbindelsen med Russland – et marked vi satser spesielt på. Det er klart det er tøft, men det går bra. Jeg er tålmodig, og har en hovedeier som har tro på oss.

Les hele historien

Innovasjon
i hver fiber

Amund Saxrud er sjef for Norske Skog på Skogn, kanskje det største industrieventyret i Trøndelag. I dag er det 350 ansatte på papirfabrikken. På det meste var det over 700 ansatte, den gang var selskapets hovedkontor på Skogn. Nå har Saxrud flere kontoretasjer for utleie, og rundt fabrikken er det store arealer som kan brukes av andre bedrifter. Infrastrukturen kan knapt blir bedre; her er det havn, jernbane og E6.

Les hele historien

Hva vi kan gjøre for deg?

Vi i Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

Nyetableringer og knoppskytinger
Innovasjon og utvikling av eksisterende næringsliv
Klyngeutvikling
Koblinger mellom FoU- og næringsaktører

Våre medarbeidere har kjernekompetanse på forretningsutvikling, kommersialisering, prosjektledelse, prosessledelse, klyngeutvikling og omstilling. Våre kunders resultater er bekreftelsen på vår kompetanse.

Starte bedrift Utvikle bedrift

 • ikon-nysgjerrig

  Vi er nysgjerrige

  Nysgjerrig betyr at vi er interesserte og vitebegjærlige på det som er nytt og som kan skape verdier – Proneo betyr For det Nye og det forplikter. Vi søker alltid å utvikle vår kompetanse, både som organisasjon og som individer.

 • ikon-raus

  Vi er rause

  Raus betyr at vi er åpne for alle kreative ideer og løsninger og vi deler gjerne vår erfaring og kompetanse med andre. Vår ambisjon er å oppnå best mulig resultater for oppdragsgiver gjennom Åpen Innovasjon, effektive nettverk og helhetlige perspektiver.

 • ikon-effektive

  Vi er effektive

  Effektiv betyr at vi er engasjerte, handlekraftige og resultatorienterte for økt verdiskapning. Vi kommuniserer tydelig og enkelt.

VIPSENTERET VERDAL

VIPsenteret er Verdal Industriparks pulserende midtpunkt og innehar en rekke kontor- og servicefasiliteter. Det meste av det bedriften din trenger finner du her.

MøteromsutleieLes mer

Proneo Næringspark Stjørdal

Proneo Næringspark på Stjørdal tilbyr kontorlokaler og omgivelser for innovative kunnskapsbedrifter, samt moderne møtelokaler for næringslivet.


MøteromsutleieLes mer