Grønn plattform

grønn plattform

Grønn plattform er en satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet. I 2021 hadde Proneo gleden av å bidre til å sikre finansiering av prosjekter…

Les mer