Proneo 15 år

Onsdag 29. juni fyller Proneo 15 år. Proneo er en svært vital konfirmant som fortsatt er sulten på suksess, mye artig, og som ønsker å tilføre verden nye bidrag for…

Les mer

Proneo leder europeisk prosjekt for sirkulær innovasjon

Proneo leder et prosjekt der fem europeiske regioner sammen utvikler nye verktøy for omstilling til sirkulær økonomi. Prosjektet har søkt om økonomisk støtte fra Horisont Europa, EUs rammeprogram for forsking…

Les mer

Proneos legendariske inkubatorsamling er gjennomført

Kjenner du de 9 dødssynder for utvikling av oppstartsselskap? Dette og andre inspirerende innlegg fikk Proneos inkubatorbedrifter lære mer under Proneos legendariske inkubatorsamling. Proneo samlet sine inkubatorbedrifter for faglig påfyll,…

Les mer