Proneo og NTNU Accel styrker samarbeidet

Det er inngått partner-avtale mellom Proneo og NTNU Accel. Hensikten er å formalisere og styrke det strategiske og operative samarbeidet. Partene har felles mål om å utvikle innovasjonssystemet i Trøndelag…

Les mer

Trøndelag i den fjerde industrielle revolusjon

«Alle» snakker om omstillingstrykket i næringslivet, drevet fram av fallende oljepris, «Det grønne skiftet», og ikke minst på grunn av de voldsomme endringene som følge av den fjerde industrielle revolusjon…

Les mer

Vi må omstille – eller stå igjen på stasjonen

«Proneo-sjef Per Anders Folladal mener alle arbeidstakere må forberede seg på store omstillinger i årene som kommer. I 2030 kan halvparten av dagens norske arbeidsmarked være borte.» Av Steinar Eggen,…

Les mer

I symbiose med Verdal Industripark

Securo og Hypoxic Technologies er ektefødte barn av miljøet i Verdal Industripark. Her har innovative ideer og pågangsmot blitt koblet med gode sparringspartnere, andre gründere, og industrielle samarbeidspartnere som del…

Les mer