Rekordår for Proneo og trønderske gründere

Proneo Inkubator

I 2021 har Proneo bidratt til å utløse investeringer for over 185 millioner i 60 teknologirettede oppstartsselskaper. – Dette er fantastiske tall som sier noe om innovasjonskraften i trøndersk næringsliv,…

Les mer