Vuku Gårdsmeieri:
Italia + Norge = Sant

Mozzarella

Kathrine Sandvold Lundgren vokste opp med kyr, men uten mozzarella. Det skulle gå mange år før den italienske ostetypen ble en viktig del av livet til odelsjenta på Dillmoen gård…

Les mer

Digitalt kompetanseløft for trøndersk industri

Foto: Adobe Stock/Looker_Studio

Proneo er prosjektpartner i Industri 4.0 Trøndelag, en satsning fra Trøndelag Fylkeskommune for å heve den digitale kompetansen hos små og mellomstore bedrifter i regionen. Trinn 1 i kompetanseprogrammet ble…

Les mer