Havbruk er kunnskap

Kristin Haanshuus

– Havbruk er en kunnskapsbasert næring enten vi snakker om folk med universitetsbakgrunn eller fagfolk ved laksemerdene. Men havbruk er også biologi og det krever kompetente mennesker som driver virksomheten…

Les mer