Kurs i vedlikeholdsledelse

Den 26. – 27. april inviterer Industrinettverk Effektiv Produksjon og Kompetansekraft til et todagers kurs i vedlikeholdsledelse. Kurset holdes i samarbeid med MainTech og er et resultat av en vellykket…

Les mer

Itjnå som kjæm tå sæ sjøl…

Jeg har de siste 3 månedene prøvd å fokusere på kompetanseutvikling, i form av gjennomføring av et studiepoengkurs på NTNU – Internasjonal Markedsføring i regi av Siva, med Arild Aspelund fra…

Les mer