Angrip! Forsvar og næringsliv i en Midt-Norsk symbiose?

Den politiske debatten har de senere dager handlet om norsk basepolitikk og mulig økt trusselnivå fra Russland i forbindelse med stasjonering av 335 US Marines på Værnes. De sikkerhetspolitiske forholdene…

Les mer

Utvikler software i næringsparken på Stjørdal

I Proneos næringspark på Stjørdal utvikler Enoco et styringssystem som gir bedre inneklima og 30-50% reduserte energikostnader. Gründer Ulf Roar Aakenes valgte å ta med sitt selskap fra teknologihovedstaden Trondheim…

Les mer

Change we can believe in

Ein av Proneos kjernekompetansar og eit av dei fagfelta eg har jobba aller mest med sidan oppstarten i selskapet, er omstillingsarbeid i norske lokalsamfunn etter nedleggingar av hjørnesteinsbedrifter. Dette er…

Les mer