Ressurser på avveie

Store mengder råstoff er på avveie på Innherred, viser en ressurskartlegging gjort rundt industriparken på Skogn. Kartleggingen skal gi grunnlag for nye miljøvennlige bedriftsetableringer i regionen. – Det har vært…

Les mer